هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کام تالاب شیرین سو تلخ می شود!

تالاب شيرين سو، که قرار بود پناهگاهي براي پرندگان و حيات وحش منطقه باشد، گفته ميشود، درسال زراعي جاري بخش عمده آب اين تالاب توسط شرکت آب منطقهاي فروخته و باعث خشک شدن آن شد.بر اساس برآورد کارشناسان کشاورزي در هر ثانيه نيم اينچ آب از هر چشمه وارد تالاب مي شود و با هر پمپ 6اينچ آب در هر ثانيه خارج مي شود اگر اين روند ادامه داشته باشد به زودي آب تالاب کاملا خشک و بيش از 150گونه پرنده و انواع جانوران و پوشش گياهي نابود ميشود.

تالاب شيرين سو يکي از مهم ترين زيستگاههاي پرندگان استان همدان است، درهر فصل ميزبان بيش از 150 گونه بوده و حيوانات و جانوران زيادي در منطقه شيرين سو زندگي مي کنند که مهمترين آن کلوني، مار و سنجاب خاکي است. علاوه برآلودگيهاي که از طريق احشام، دامها ، زباله ها و پسماندهاي شهري وارد درياچه تالاب مي شود برداشت آب توسط کشاورزان باعث خشک شدن آب تالاب شده است و زندگي گونه هاي مختلف گياهي و جانوري را تهديد ميکند.

 در آخرين جلسه کميته بحران آب استان همدان که با حضور بيش از ده نفر از مديران ارشد استان برگزار شد حاضران در جلسه به جاي پرداختن مسئله اصلي يعني خشک شدن تالاب شيرين سو اولين موضوعي که مورد بحث قرار گرفت، عنوان اين تالاب بود که سد است يا تالاب؟ در متن صورت جلسه که به شماره 31636/005/44/95 و تاريخ 31/60/1393تنظيم شده آمده است: " به لحاظ ضرورت، موضوع سد شيرين سو را در خصوص سد يا تالاب بودن آن مطرح و از دستگاه هاي مرتبط ازجمله محيط زيست فرمانداري و بخشداري منطقه شرکت آب منطقه اي استان خواستند تا به ارائه توضيحات لازم بپردازند" و در بند ديگربا اشاره به موضع مدير عامل آب منطقهاي از ساير دستگاه ها خواسته شده است تا از مطرح کردن سد به نام تالاب بخصوص در فضاي رسانه اي خودداري شود، اما نکته قابل توجه اين است که عادل عربي سرپرست اداره کل محيط زيست استان نيز اين صورت جلسه را امضاء کرده و به اين موضوع اعتراضي نکرده است.

حسين صادقي فعال محيط زيست در همدان مي گويد: اين تالاب يکي از قديمي ترين زيستگاه هاي حيات وحش استان است ، مهم ترين شاهد اين ادعا وجود فسيل و سنگواره فيل دريائي در کنار اين سد است که متاسفانه شرايط خوبي ندارد،اين تالاب با دارا بودن 5 چشمه جوشان دائمي از دير باز زيستگاه پرندگان بوده است حالا اگر نهادي بدون کار کارشناسي و مطالعه اقدام به احداث سد در کنار تالاب مي کند دليل نمي شود که نام آن تغيير کند.

اين دوستدار محيط زيست مي گويد: ده ها تابلو در اطراف تالاب نصب شده که بر روي همه آنها عنوان تالاب شيرين سو نقش بسته است ، حال چه اتفاقي افتاده که تصميم گرفته اند نامش را تغيير دهند، حتي اگر نام آن را هم به کار نبريم تفاوتي ندارد امروز ده ها گونه جانوري و پرنده در اين تالاب پناه گرفته است که با خشک شدن آن تلف مي شوند و ما وظيفه داريم از آنها محافظت کنيم.او مي گويد چرا از مردم محلي نظر خواهي نمي شود ؟ اگر محيط زيست نقشي در حفظ آن دارد چرا هيچ اقدامي از جانب آن صورت نمي گيرد؟

  بخشدار شيرين سو معتقد است؛ يکپارچه نبودن مديريت اين بلا را سر شيرين سو آورده است، مهدي سعادتمند ميگويد: نهادهايي مانند اداره ميراث فرهنگي، محيط زيست، جهاد کشاورزي، شرکت آب منطقهاي، منابع طبيعي و شهرداري مدعي متولي گري در اين تالاب هستند و هيچ يک تا کنون براي نجات تالاب و گونه هاي زيستي آن انجام ندادهاند.

بخشدار شيرين سو در ادامه ميگويد: ما سعي کرديم يک نهاد براي مديريت واحد معرفي کنيم و قصد داريم مسئوليت آن را به شهرداري شيرين سو واگذار کرده و سرمايه گذاراني از مناطق مختلف کشور را در اينجا جذب کنيم اما لازمه اين اقدام وجود آب است که متاسفانه وضعيت خوبي ندارد و حتي براي احياي آن اقدام خواهيم کرد.