هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران با پول نفت

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه تاکنون از کل بودجه عمراني سال 93 کمتر از 5 درصد محقق شده است، گفت: در حال حاضر به دليل مسدود شدن بخش زيادي از طلب دولت در بانکهاي خارجي، تأمين بودجه عمراني عملاً غيرممکن شده است که دولت ميتواند بدهيهاي خود را به پيمانکاران از طريق پول نفت صادراتي تسويه کند.

عليرضا خسروي با بيان اينکه راهکارهاي ضد تحريمي ميتواند تحول بزرگي در بخش تزريق بودجه عمراني و پرداخت بدهي پيمانکاران ايجاد کند، توضيح داد: با توجه به لغو نشدن تحريمهاي بانکي، ادامه روند فعلي باعث افزايش هزينههاي دولت و تحقق نيافتن بودجه عمراني ميشود.  

نماينده مردم سمنان و مهديشهر در تشريح مکانيزم مقابله با تحريمهاي بانکي و بلوکه شدن پول کشور در بانکهاي خارجي، توضيح داد:  مسئولان ميتوانند براي پرداخت طلب پيمانکاران عمراني و فعال کردن پروژهها از طريق يک مکانيزم مبتکرانه وارد عمل شوند.وي تصريح کرد: در حال حاضر به دليل تحريمها، طلب دولت در بانکهاي کشورهاي مختلفي بلوکه و غيرقابل برداشت است. درعينحال ما با اين کشورها تبادلات تجاري نيز داريم و کالاهايي را از طريق بازرگانان از کشورهاي مذکور وارد ميکنيم. از همين طريق ميتوانيم از محل دلارهاي بلوکهشده طلب پيمانکاران عمراني را وصول و کالاهاي موردنياز را خريداري کنيم .

خسروي ادامه داد: در اين صورت دولت ميتواند طلب پيمانکاران را وصول و از سوي ديگر دلارهاي بلوکهشده را آزاد کرده و در اختيار بازرگانان براي واردکردن اجناس مورد نياز به کشور قرار دهد.

اين عضو کميسيون عمران با تأکيد بر اينکه اين راهکار ضد تحريمي هيچگونه منع قانوني ندارد، گفت: شخصاً با بسياري از اقتصاددانان در خصوص جزييات اين روش صحبت کردهام و آنها نيز تأکيد داشتهاند اين راهکار ميتواند گرهگشا باشد و هيچگونه مشکل قانوني نيز ندارد.خسروي ادامه داد: لزوم توجه به اين راهکار و اجراي آن بارها به مسئولان ذيربط تأکيد شده اما بنا به دلايل نامعلومي اين موضوع مورد بيتوجهي قرار گرفته است.