هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاربرد کناف در تکنولوژی ساختمان سازی

يکي از تکنولوژيهاي روز ساختوساز خشک کناف است. کناف درواقع نام خانواده و موسسهاي با فعاليتهايي در سطح بينالمللي و ويژگيهاي ممتاز است. محصولات کناف از صفحات روکشدار گچي در طي يک فرآيند بههمپيوسته توليد ميشود. ازجمله نمونههاي اين محصول، ديوارهاي جداکننده، تأسيساتي يا ديوارهاي پوششي کناف، است ساختارهايي که جهت تکميل نازککاري (جايگزين گچوخاک- سفيدکاري)، اصلاح خصوصيات فيزيکي مانند عايق صوت يا حرارت، پوشش معماري و يا بازسازي سطوح ديوارهاي بنايي موجود در ساختمان مورداستفاده قرار ميگيرند. در خصوص جزئيات اين محصول گفتگويي داشتيم با محمدرضا قوانلو، مديرعامل شرکت ايليا پاسارگاد کيش که با هم ميخوانيم.

مهمترين ويژگي و مزاياي کناف چيست و استفاده از اين محصول چقدر ميتواند صرفهجويي در هزينههاي ساختمان داشته باشد؟

سيستمهاي ساختوساز خشک کناف از سهولت؛ سرعت و دقت اجرايي بسيار بالاتري نسبت به روشهاي سنتي برخوردار بوده و به همين دليل در زمان و هزينههاي ساخت صرفهجويي قابلملاحظهاي ميشود. انتخاب اين سيستم در مرحله طراحي محاسبات سازه از يکسو باعث کاهش بار مرده ساختمان شده و از سوي ديگر موجب کاهش نيروي ناشي از زلزله خواهد شد.

تفاوت اين محصول با اقلام مشابه در بازار چيست و چقدر از نياز بازارهاي داخلي يا خارجي را تأمين ميکند؟

در بحث کلي در مورد پروفيل فرقي در کليات و نوع جنس وجود ندارد چراکه هم شرکت ما و هم شرکتهاي مشابه از پروفيل 6 درصد استفاده ميکنند اما برخي افراد سودجو در بازار نسبت به توليد همين پروفيل با 5 درصد اقدام ميکنند که از استقامت کلي برخوردار نيست. ولي در مورد پانلهاي توليدي مجموعه ما که با استانداردهاي جهاني مطابقت دارد و از متخصصين توليد بهره ميبرد؛ بايد بگويم که محصولات ما ازنظر کيفيت رقيبي در بازار ندارد . ضمن اينکه قيمت خوب و روند فروش مناسب ، خيلي از همکاران را متمايل به استفاده از پروفيل شرکتهاي ديگر داخلي و در نهايت استفاده از پانل کناف ميکند.

ساختار کلي اين محصول چيست و چه کاربردهايي در صنعت ساختمان دارد؟

ساختار آن سيستمها و مصالحي است که بر مبناي ماده معدني گچ توليد ميشوند. زمينههاي فعاليت نيز در حيطه عايقهاي صوتي و حرارتي، استخراج سنگآهک و توليد مصالح مرتبط با اين ماده ساختماني، مصالح و مواد ساختماني بر پايه گچ و سيمان است.

در زمينه فعاليتهاي خود با چه موانع و مشکلاتي مواجه هستيد؟

مشکلاتي اعم از توليد متفرقه توسط شرکتهاي غيرمجاز و اختلاف قيمتها و يا اجرا از طرف پيمانکاران سودجو و نابلد و اعلام قيمت به کارفرمايان و پرداخت دستمزد از عمده مشکلاتي است که در اين شغل و بازار کار وجود دارد. در شرکت ما واحد بازرسي شکايات وجود دارد ولي متأسفانه خيلي مواقع پيگيريهاي لازم در اين خصوص صورت نميگيرد و بسياري از پيمانکاران بهمنظور دريافت دستمزد از طريق عاملين با مشکل مواجه هستند که در کل ضرر و زيان مالي بسياري را در پي دارد.

براي بهبود وضعيت بازار اين محصول چه راهکاري پيشنهاد ميکنيد؟

 پيشنهاد ميکنم شرکتهايي که آناليز مصالح و قيمت جنس را در بازار انجام ميدهند نرخ دستمزدها را نيز بررسي و تعيين نمايند و همچنين واحد بازرسي در مبحث ريالي قراردادها وارد شود و يا شوراي حل اختلافي بدين منظور ايجاد نمايند تا خيلي از همکاران از طريق ريالي سوءاستفاده نکنند و توليدکنندگان متضرر نشوند.