هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شایعات بازار مسکن را جدی نگیرید

گروه بازار مسکن : بازار مسکن بازاري پر از شايعه است و هر اخباري فارغ از راست يا دروغ بودن تأثير مستقيم و غيرمستقيم  بر آن گذاشته و بر خروج يا ورود تقاضا به اين بازار بسيار تأثيرگذار خواهد بود. در حال حاضر سوژه اصلي بسياري از رسانهها الهام گرفته از موضوعي است که شايد ناشي از آرامش کنوني بازار مسکن باشد اما گويا اين آرامش براي عده اي نگران کننده بوده و مي خواهند به هر طريقي که شده پشت پرده اي نگرانکننده از آن به جامعه القا کنند. بيان موضوعاتي مانند "تا پايان سال افزايش قيمت مسکن نداريم"يا اخباري مانند "فلان منطقه در تهران قيمت پاييني دارد و براي خريد پيشنهاد خوبي است"ميتواند دربرگيرنده موضوع اساسي و حساس در اين برهه زماني باشد .حال سؤال اين است که بيان شايعات چقدر ميتواند در شرايط کنوني بر بازار مسکن موثر باشد؟ در اين گزارش کارشناسان و مشاوران املاک پاسخگوي سوالات ما هستند:

شايعه و خروج فروشندگان مسکن 

اميد فخري، مشاور و کارشناس مسکن با بيان اين مطلب که شايعات بازار مسکن بر خروج فروشندگان از بازار  مسکن تاثير زيادي ميگذارد، به پيام ساختمان گفت: اخبار مربوط به افزايش قيمتها در سال آينده از سوي عده اي موجب کاهش عرضه از سوي سازندگان شده تا جايي که  آنها براي کسب سود بيشتر به انتظار روزها و هفتههاي آينده بازار مسکن نشسته اند. ضمن اينکه در حال حاضر علاوه بر کاهش متقاضيان خريد، فروشندگان زيادي هم در بازار مسکن نيستند که اين امر را تعداد آگهيهاي فروش مسکن نشان مي دهد.

فايل هاي فروش کوچکشدهاند

مسعود احمدوند ، يکي از فعالان بازار مسکن در غرب پايتخت به خبرنگار ما گفت :اظهار نظر در مورد قيمتهاي سال آينده باعث نگراني مردم و طمعورزي فروشندگان شده است .وي افزود: تعداد فايل هاي فروش به شدت در حال کاهش است . عامل اين کاهش تعداد واحدهاي مسکوني آماده فروش سازندگان ساختماني و کارشناساني هستند که خبر از بحرانهاي احتمالي و غير ممکن  در بازار مسکن مي دهند.

شايعه افزايش قيمت آهن

کريم رستمي، يکي ديگر از فعالان بازار مسکن درباره ريشه شايعه افزايش دوباره قيمت مسکن گفت:بسياري از کارشناسان معروف کشور خبر از افزايش 50 تا 100درصدي قيمت مسکن در سال 94 ميدهند. در حالي که هيچ دليل و برهاني  براي گفتههاي خود ندارند. وي افزود: در حال حاضر غير از شايعات در مورد قيمت مسکن زمزمه‌‌هايي از افزايش 25 درصدي قيمت آهن و ديگر مصالح ساختماني به گوش ميرسد که اين مورد بهمراتب بدتر از شايعه اول است زيرا اگر اين موضوع تحقق پيدا کند، سازندگان با افزايش هزينه ساخت مواجه ميشوند و مجبورند قيمت تمامشده مسکن را افزايش دهند.

فروشندگان در بازار حضور ندارند

اميد جهانگيري ، مشاور املاک با بيان اينکه شايعات درخصوص افزايش قيمت مسکن در سراسر کشور پراکندهشده است، به پيام ساختمان گفت: بيشتر فروشندگان در شهرهاي ديگر نيز ميدان فروش را ترک کرده اند زيرا معتقدند اگر چند ماه از فروش ملک خود صرف نظر کنند در آينده و با افزايش قيمت مسکن، ضررهاي دو ساله ناشي از رکود مسکن  را جبران مينمايند .

وي افزود: ما صنف مشاوران املاک در تعجب هستيم که چرا مسئولين راه و شهرسازي در مقابل اين شايعات سکوت کرده اند، شايد اين مسئولين تاثير شايعات را در سال 86 فراموش کرده اند؛ سالي که شايعات باعث افزايش قيمتها در بازار مسکن  شد.

جهانگيري در پاسخ به اين سوال که آيا به نظر شما به عنوان يک بنگاهي خبر مربوط به کاهش قيمت مسکن در مناطق پونک ،صادقيه و تهرانپارس صحت دارد؟ گفت: اين موضوع شايعهاي بيش نيست. سرازيرشدن خريداران به بازار مسکن يک منطقه در تهران باعث نوسان بيشتر قيمتها ميشود .