کارفرمایان در اندیشه کسب کرسی شورا و مجلس

شمار نشریه : 159


گروه گزارش: «همایش انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران» با حضور نمایندگان 83 تشکل کارفرمایی این استان در سالن اجتماعات مجمع صنفی تولیدی و خدمات فنی تشکیل شد. البته انجمن‌های مذکور تشکلی تحت عنوان کانون نیز دارند که در راستای اصل 131 قانون کار، پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تشکیل شده و چندی پیش نیز اولین نشست خبری این کانون برگزار شد.در این همایش سخنرانی‌هایی به قصد معرفی کاندیداهای شورای شهر انجام شد و در خصوص اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ... نیز مباحثی مطرح و سخنانی بیان گردید.

رئیس شورای اصناف کشور:

بخش خصوصی نیازمند نماینده در شورای شهر و مجلس است

رئیس شورای اصناف کشور گفت: امسال 400 کاندیدا از سوی بخش خصوصی برای دفاع از حقوق این صنف در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه تاکنون صنوف تولیدی کشور همراهی و تعاملات زیادی با یکدیگر نداشته‌اند، گفت: باید با برگزاری جلسات هم اندیشی از تعاملات و تجربیات یکدیگر برای ارتقای سطح دانش خود بهره ببریم.وی در ادامه افزود: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری باید نماینده‌ای از بخش خصوصی در این انتخابات حضورداشته باشند.فراهانی با اشاره به اینکه تاکنون از سوی بخش خصوصی و اصناف نماینده‌ای برای ارائه مشکلات اصناف حضور نداشته است، گفت: امسال سعی کردیم برای دفاع از بخش خصوصی در شوراها نماینده‌ای داشته باشیم. رئیس شورای اصناف کشور در ادامه اظهار داشت: 400 کاندیدا در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند که امیدواریم تعدادی از این کاندیداها اکثریت آرا را کسب نمایند.وی در ادامه تصریح کرد: برای دفاع از بخش خصوصی و حل مشکلات اصناف، تاکنون بخش خصوصی هیچ نماینده‌ای در مجلس و شوراها نداشته است.فراهانی در ادامه گفت: در صورتی که نماینده ای از این بخش حضور نداشته باشد، خود مسئولان برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند و همین امر موجب ایجاد مشکلات فراوان برای اصناف می‌شود.رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه امسال سعی خواهیم کرد تعدادی نماینده در شورای شهر داشته باشیم، افزود: با بررسی، هم اندیشی و استفاده از تجربیات اصناف سعی خواهیم کرد در دوره بعد نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی در مجلس حضور داشته باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی سعی خواهد کرد با برگزاری جلسات هم اندیشی از امکانات موجود و تجربیات اصناف تولیدی کشور استفاده کند.

نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های عمرانی کشور:

جایگاه قانونی کارفرمایان فقط در اختیار کانون است

نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های عمرانی کشور با بیان اینکه؛ برابر اعلام رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 83 انجمن صنفی کارفرمایی دارای اعتبار در سطح استان تهران وجود دارد، گفت: این اصناف در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات بسیاری انجام داده‌اند. سعادتمند ادامه داد: استان تهران بالغ بر 25 درصد از شاغلان کشور و بیش از 50 درصد گردش مالی اقتصاد در کشور را دربر می‌گیرد. وی در ادامه اظهار داشت: کانون کارفرمایی استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین کانون کارفرمایی استانی کشور نقش موثر و غیرقابل‌انکاری در سطح ملی و استانی دارد.سعادتمند با اشاره به اینکه انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان بیش از چند دهه سابقه دارد، افزود: در طی سال های گذشته کانون کارفرمایی استان تشکیل نشده بود و اختیارات قانونی کانون به نیابت بر عهده کانون عالی کارفرمایی ایران قرار داشت.

نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های عمرانی کشور در ادامه یادآور شد؛ واگذاری اختیارات قانونی کانون استان ها به کانون عالی کارفرمایی ایران و بخشی از انجمن‌های صنفی استان، با قانون منافات داشته است.

سعادتمند، ضرورت تشکیل کانون استانی را عدم وجود مرکز و جایگاهی برای تعامل بیشتر تشکل‌های کارفرمایی و همچنین دفاع موثر از حقوق صنفی اعضا دانست و گفت: ظرفیت موجود انجمن‌های صنفی این امکان را میسر نمی‌کرد. وی خاطرنشان کرد: جایگاه‌های قانونی تعریف‌شده برای حضور کارفرمایان فقط از اختیارات کانون استانی است.