جایزه برتر "رقابت آلومینیوم اروپا" برای طراح ایرانی

شمار نشریه : 196

جايزه استعداد جوان " رقابت آلومينيوم اروپا " که در آلمان برگزار شد به احسان اقدامي محقق جوان و طراح صنعتي رسيد.

" رقابت آلومينيوم اروپا " (EUROPEAN ALUMINIUM AWARD 2014) امسال نيز همچون سالهاي گذشته برگزار شد تا شماري از نخبگان سراسر جهان با ارائه دستاوردهاي نوين خود درعرصه فناوريهاي نوين مرتبط با آلومينيوم به دنيا ثابت کنند که اين فلز ارزشمند نقش غيرقابلانکاري در توسعه صنايع مختلف دارد.

در اين رقابت ديدني از قطعات مختلف خودروهاي سبک گرفته تا ماشينآلات سنگين گروه Leiber و فرآيندي جديد در توليد صنعتي توسط دايمر کرايسلر آلمان (توليدکننده انواع خودروهاي مرسدس بنز) تا سيستم جديد روشنايي فيليپس، مجموعهاي از ابتکارات جهاني در عرصه کاربردهاي آلومينيوم به دنيا ارائه شد.

در اين ميان يکي از مهمترين جوايز يعني جايزه استعداد جوان به احسان اقدامي محقق ايراني و طراح صنعتي اعطا شد. وي اين جايزه ارزشمند را به خاطر فناوري نوراني جديدش موسوم به CATLIGHT دريافت کرد.

سيستم ابتکاري روشنايي وي که با استفاده از آلومينيوم ساختهشده نهتنها ظرافت و زيبايي خاصي دارد بلکه با بهرهگيري از پيشرفتهترين سيستمهاي مقرونبهصرفه روشنايي، کاربردهاي وسيعي دارد.

"رقابت آلومينيوم اروپا" در حقيقت ابتکار عملي است که توسط مرکز آلومينيوم هلند و با حمايت انجمن آلومينيوم اروپا (EAA) و انجمن آلومينيوم آلمان (GDA) برگزار ميشود.