رنگ

شمار نشریه : 196

رنگ يکي از محصولات مهم ساختماني است که در نما و داخل ساختمان کاربرد فراواني دارد .در حال حاضر رنگهاي زيادي در بازار وجود دارند که ميتواند سلايق مختلف را پوشش بدهد .در ادامه سلسله مطالب " کالاي برتر" در اين شماره از نشريه، به بررسي رنگ پرداختهايم، با اين توضيح که مطالب ارائهشده نظرات توليدکنندگان، فروشندگان، و مصرفکنندگان اين محصول بوده و پيام ساختمان از نظرات موافق يا مخالف استقبال ميکند.

 

رنگ دوست دار محيطزيست

عسگري، مديرعامل شرکت باراد درباره محصولات خود به خبرنگار پيام ساختمان  گفت:تمامرنگهاي ما بر پايه آب توليد ميشود و دوستدار محيطزيست است و با حداقل مواد آلاينده توليد ميشود که هم براي سلامتي افراد و هم محيطزيست مفيد است.وي اصليترين مزيت استفاده از اين محصول را  سلامت و بهداشت فردي و اجتماعي  ميداند: البته اين محصول مزيت اقتصادي هم دارد که  کيفيت آن است.

عسگري با اشاره به اينکه در بازار عرفي داريم که همه توليدکنندگان رنگ بر مبناي آن قيمت را تعيين ميکنند، افزود: ما از سود خودمان کم کرده و حتي صرفنظر نموديم اما کيفيت کار را حفظ کردهايم. درحاليکه بسياري از همکاران شايد از اين سود صرفنظر نکنند . وي در مورد قيمت رنگ نيز گفت: متوسط قيمت رنگها از  کيلويي 3 تا 20 هزار تومان متغير است.

به گفته عسگري در رابطه با رنگ خودکفا هستيم اما درباره مواد اوليه به واردات نياز داريم .البته هر نوع رنگي که در خارج از کشور توليد ميشود ،توليدکنندگان داخلي نيز آن را توليد ميکنند.اين توليدکننده درباره  برندهاي برتر رنگ به خبرنگار ما گفت:با توجه به تعداد توليدکنندگان صنعت رنگ، تعداد برندهايي که خيلي خوب و برتر باشند به تعداد انگشتان يک دست است.

 

معيار تشخيص رنگ مناسب

عسگري درباره معيار تشخيص رنگ مناسب گفت:مشتري عادي نميتواند رنگ خوب را از بد تشخيص دهد.به همين  دليل رنگهاي بيکيفيت نيز فرصت حضور در بازار را پيدا ميکنند .البته بازار ترکيبي از رنگهاي خيلي خوب، متوسط و ضعيف است و مصرفکنندگان به هر سه نوع اين رنگها نياز دارند .

 

خيابان منوچهري رنگي از رنگ ندارد

اينجا خيابان منوچهري است  و همهچيز در اينجا پيدا ميشود بهجز رنگ !خيابان پر است از کيف و چمدان و لوازمآرايشي و بهداشتي . تکوتوک هم  مغازه رنگفروشي ديده ميشود. از مغازهداران محل ميپرسم مگر اينجا بورس رنگ نيست؟آنها هم ميگويند چرا اما چند سالي است مغازهداران  به دليل عدم سودآوري جمع کردهاند و از اينجا رفتهاند .

حبيب پير محمدي، يکي از مغازهداران محل گفت: چون بورس رنگ جمع شده و رنگ ساختماني مصرف چنداني ندارد، رنگهاي ساختماني گران شدهاند و فقط رنگ صنعتي مصرف دارد. وي با اشاره به اينکه رکود بازار مسکن بر بازار رنگ نيز تأثير گذاشته است، افزود:اکثر رنگها در يک رده هستند اما رنگهاي اکريليک چون بو ندارند  و قابل شستشو هستند ،مصرفشان بيشتر شده است.

پيرمحمدي درباره رنگهاي بافتدار گفت:رنگهاي بافتدار داراي غلظت بالايي هستند و خوب اجرا ميشوند و اکثر مردم نيز همان را ميپسندند.البته اگر رنگ بافتدار استاندارد اجرا نشود اين امکان وجود دارد که پوستهپوستهشده و از ديوار جدا شود .

در مغازه که نشستهام پرنده پر نميزند! يک مشتري هم براي پرسيدن قيمت رنگ وارد مغازه نميشود .به مغازه ديگري ميروم . آقاي قاسمي مدير فروشگاه رنگ ايران گفت: فروشندگان اينجا از بس رنگ را ارزان فروختند کم آوردند و نتوانستند فعاليتشان را ادامه دهند و مغازههاي رنگفروشي تبديل به کيف و چمدان فروشي شده است.

وي درباره قيمت رنگ نيز گفت: از کارخانه که ميخريم 5 تا 10 درصد سود خود را روي آن ميگذاريم و ميفروشيم . قاسمي افزود:رنگ هاويلوکس، سحر ،هادي و رنگ سمن از جمله رنگهايي هستند که بيشترين طرفدار را دارند .

وارد يکي از مغازهها ميشوم که فروشنده آن اطلاعات زيادي از انواع رنگها دارد. وي درباره رنگ نماي الاستيک  گفت: اين رنگ بر پايه رزينهاي آکريليک اصلاحشده پايه آبي و باقدرت پوشش دهي زياد، براي استفاده در نماي خارجي ساختمانهاست و فراتر از استانداردهاي مربوطه، داراي قابليت تنفس ، مقاومت در برابر نفوذ آب، چسبندگي بسيار زياد به سطح و مقاومت کششي ميباشد که وجود اين عوامل موجب افزايش دوام رنگ در مقايسه با محصولات مشابه، در شرايط مختلف آب و هوايي ميشود.

از مصرفکنندهاي که وارد مغازه شده ميپرسم مصرف چه نوع رنگي را ترجيح ميدهيد؟وي در پاسخ مي گويد: رنگهاي ضدآب و قابل شستشو  مانند رنگهاي آکريليکي را به دليل قابل شستشو ،سبک ،بيبو و سازگار بودن با محيطزيست ترجيح ميدهم. وي مي افزايد:رنگهاي قابل شستشو به چند دسته تقسيم ميشوند که روغني آلكيدي معروفترين نوع رنگهاي قابل شستشو هستند و اكثر افراد با اين نوع  آشنايي دارند.اين نوع رنگها به دودسته روغني مات و روغني براق تقسيم ميشوند  كه نوع روغني براق قابليت شستشوي بهتري نسبت به رنگهاي روغني مات دارند. اين خريدار رنگ خاطرنشان کرد: براي كساني كه بيشتر اهل شستشوي خانه خود هستند پيشنهاد ميدهم رنگ ديوارها را كمي براق در نظر بگيرند تا بعدها با مشكل مواجه نشوند.يعني حداقل60درصد براق و40درصد روغني مات را با هم تركيب كنند تا ديوارها قابليت شستشوي بهتري داشته باشند.

وي ادامه داد: رنگ قابل شستشوي اكريليك يا همان روغني بدون بو هم 100درصد قابل شستشو است ولي بايد در خريد اين نوع رنگها به مارك رنگ توجه داشت چراکه شرکتهاي رنگسازي زيادي مشغول توليد اين نوع رنگها هستند که بعضي از اين مارکها كيفيت لازم براي شستشو را ندارند.مارکهاي معتبر براي رنگهاي آكريليك(روغني بدون بو) پيكو، سحر، هاويلوكس و چند شركت ايراني ديگر هستند.

وي تصريح کرد: رنگهاي آکريليک نيز در سه نوع براق، مات و نيمه براق توليد ميشود که رنگهاي نيمه براق گزينه خوبي هستند. البته رنگهاي مولتي كالر هم قابل شستشو هستند ولي بهپاي رنگهاي روغني الكيدي و آکريليک نميرسند.