هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کشف نخستین سازه های معماری عصر مفرغ

مجري کاوش اضطراري گورستان موراني پلدختر لرستان گفت: نخستين سازه هاي معماري عصر مفرغ در استان لرستان کشف شد.

«عطا حسن پور» افزود: تعريض جاده اي در 12 کيلومتري شهرستان پل دختر منجر به کشف نخستين سازه هاي معماري عصر مفرغ در لرستان و محوطه باستاني پيش از تاريخ در اين منطقه شد.وي افزود: پس از تخريب اين منطقه به وسيله بيل مکانيکي براي تعريض جاده و ظاهر شدن استخوان، سفال و سنگ هايي احتمال وجود گورستاني باستاني در اين منطقه داده شد و پس از صدور مجوز پژوهشکده باستان شناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري کاوش کليد خورد.

حسن پور با بيان اينكه وسعت اين محوطه باستاني پيش از تاريخ که روي يک صخره طبيعي و يک دامنه با شيب تند حدود 75 درجه قرار گرفته بين يک تا 2 هکتار است، به انجام عمليات کاوش در يک هزار و 700 متر مربع اشاره كرد و گفت: در اين کاوش ها يک گور و چندين سازه معماري مربوط به دوره هاي پيش از تاريخ به دست آمده است.

وي افزود: از جمله اشيايي که در اين گور به دست آمده مي توان به ابزار و ادوات مفرغي، سنگي، سفالي و همچنين مهره هاي تزييني و سفالينه هايي که معروف به سفال هاي لبه واريخته بود که معرف دوران آغاز ادبيات ايران است، اشاره کرد.

حسن پور گفت: اين محوطه استقراري و گورستاني مربوط به عصر مفرغ، روي يک محوطه قديمي تر از هزاره پنجم و چهارم پيش از ميلاد قرار گرفته که در اصطلاح باستان شناسي به آن دوران مس و سنگ و يا مس سنگي اتلاق مي شود.