اولويت پرداخت وام 50ميليوني

شمار نشریه : 195

جزييات وام 50 ميليوني مسكن در نشست خبري سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي تشريح شد و مشخص گرديد كه اين وام براي بافت هاي فرسوده، و با هدف هم راستا كردن نوسازي بافت فرسوده با طرح جامع مسكن در نظرگرفته شده است. در اين نشست جزيياتي همچون ميزان سقف تسهيلات تامين مسكن در كلانشهرها و سايرشهرهاي كشور، اولويت بندي پرداخت وام، گونه شناسي بافت فرسوده، تامين زيرساخت ها و بازگشايي معابر، نظارت مضاعف بر ساخت و سازها، اختصاص سهميه به انبوه سازان، معرفي بانك هاي عامل توسط بانك مركزي و مواردي ديگر در اختيار خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها قرار گرفت. آنچه كه در اين ميان مهم به نظر مي رسد، همانا معرفي بانك هاي عامل از سوي بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان است. بديهي است چنانچه همه مراحل اجراي اين طرح به خوبي و طبق برنامه ريزي لازم به پيش برود، اما معرفي بانك هاي عامل با تاخير و تعلل و با برخي اما و اگرها  كه در اين قبيل مواقع به وفور مطرح مي گردد-  همراه شود، در آن صورت اولا شاهد بروز بي اعتمادي و سرگرداني متقاضيان وام مزبور خواهيم بود، و در ثاني  شروع و انجام مراحل مختلف اجراي پروژه نوسازي بافت فرسوده را با ابهام، و با طيف وسيعي از مشكلات ناخواسته مواجه مي كند. بر اين اساس تعيين و معرفي بانك هاي عامل در موعد مقرر و پيش بيني شده از اهميت به سزايي برخوردار است و به پيشرفت نوسازي بافت فرسوده ياري خواهد رساند.