هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خدمات فني ومهندسي در انتظار وعده ها

وزير صنعت، معدن و تجارت در روز ملي صادرات از كاهش صدور خدمات فني و مهندسي خبر داد. براساس اعلام نعمت زاده علي رغم رشد 13 درصدي در زمينه خدمات، صدور خدمات فني و مهندسي كاهش داشته است. طبق نظر وي كشور مي تواند به مرز 15 ميليارد در سال در اين زمينه دست يابد. البته محمدرضا انصاري رييس انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي اين ميزان را تا 20 ميليارد دلار هم قابل افزايش دانسته است. 

بررسي روند صادرات خدمات فني و مهندسي در سال هاي گذشته نشان ميدهد که در سال 1384 ارزش صادرات اين بخش 5/1ميليارد دلار بود که اين رقم در هر سال قدري افزايش يافت و در سال 1390 به 2/4ميليارد دلار رسيد، اما در سال 1391 ، به يك باره با کاهش 50 درصدي مواجه شد.

کاهش رقم صادرات اين بخش عمدتا به خاطر نبود حمايتهاي مالي و بانکي از شرکتهاي خدمات فني و مهندسي و وجود مشکلات زياد پيش پاي فعالان اين عرصه است.

بديهي است در صورت حمايت دولت از شرکتهاي فني و مهندسي، در مواردي ار قبيل تسهيل در امر صدور ضمانتنامههاي مورد نياز شرکتها، تامين مالي طرحهاي فني و مهندسي و ارائه تسهيلات به فعالان، امکان انجام پروژههاي فني و مهندسي و در نتيجه افزايش صادرات فراهم خواهد شد.

با توجه به اظهارات نويدبخش مسئولين، اميد است به زودي شاهد اجرايي شدن وعده هاي داده شده، و در نتيجه افزايش ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي باشيم.