هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اصلاح قانون موجر و مستاجر

اعضاي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در جلسه خود به بررسي اصلاح موادي از قانون موجر و مستأجر پرداختند.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين مطلب گفت: در اين زمينه خوشبختانه خلأ قانوني وجود ندارد لذا ادامه رسيدگي به اين اصلاحيه به جلسه بعد موکول شد.

ميرهادي قره سيد رومياني افزود: کميسيون همچنين به بررسي کنوانسيون مرکز منطقهاي همکار براي دستگاههاي مبارزه با فساد و کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو) با حضور رئيس سازمان بازرسي کشور پرداخت.