هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معمار سالن اجلاس

گروه معماري و دکوراسيون: محسن ميرحيدر،معمار برجسته و معاصر ايراني دانشآموخته دانشگاه تهران در رشته معماري، و مدرسه معماري AA لندن در رشته برنامهريزي و طراحي شهري است. او هم در دوران پيش از انقلاب و هم پسازآن، سرپرست پروژههاي بزرگ معماري و ساختماني در ايران بوده است.محسن ميرحيدر، عضويت شوراي گروه معماري جامعه مهندسان مشاور ايران، کميته عالي و تخصصي تدوين مقررات ملي ساختمان، شوراي برنامهريزي و هماهنگي جامعه مهندسان مشاور ايران را در کارنامه خود دارد، و نخستين عضو هيئتمديره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران است.
تحصيلات
محسن ميرحيدر که سال1315 در کرمانشاه به دنيا آمد تحصيلات ابتدايي خود را در همان شهر و تحصيلات دبيرستاني را در تهران به پايان برد و وارد رشته معماري دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد. وي پس از دريافت مدرک کارشناسي ارشد در رشته معماري از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، درجه M.PH خود را از مدرسه معماري انجمن معماري لندن در برنامهريزي و طراحي شهر گرفت.
سوابق کاري
وي عضو شوراي گروه معماري جامعه مهندسان مشاور ايران از سال 1370 تا 1372، عضو کميته عالي و تخصصي تدوين مقررات ملي ساختمان از سال 1371 تا سال 1373، عضو شوراي برنامهريزي و هماهنگي جامعه مهندسان مشاور ايران از سال 1372 تا 1374، عضو هيئت مؤسسين انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز در سال 1375، عضو اولين هيئتمديره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران از سال 1375 تا 1377 و عضو انجمن صنفي مديران فني و اجرايي است.
ميرحيدر سابقه تدريس در درس اقتصاد شهري براي دوره دکتراي شهرسازي دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در سال تحصيلي ‎52-53 و درس اقتصاد شهري و منطقهاي براي دوره کارشناسي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را در سال تحصيلي ‎50-51 دارد.
پروژهها
از پروژههاي تحت مديريت و سرپرستي وي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ساختمان وزارت کار و امور اجتماعي، کاخ جوانان، سينما صحرا، ساختمانهاي دانشگاه کرمان،چاپخانه اسکناس بانک مرکزي (پيش از انقلاب)، بيمارستان آموزشي کرمان،پروژه سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي، ساختمان کتابخانه ملي ايران، ساختمان مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، توسعه قسمت جنوبي حرم مطهر حضرت معصومه (س) و....