ایمنی کارگاه در مقابل آتش سوزی

شمار نشریه : 156

مبحث حریق یکی از مهم‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان به شمار می‌رود و به همین دلیل ما برای آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان در شماره‌های گذشته به توضیح الزامات عمومی و ذخایر آب در ساختمان‌های کارگاهی برای مقابله با حریق پرداختیم و در این شماره به توضیح برخی دیگر از این الزامات خواهیم پرداخت:

خاموش کننده دستی حریق

ماده 63- در همه ساختمان‌ها و طبقات داخلی آنها باید خاموش‌کننده دستی حریق متناسب با حریق و با ماده خاموش‌کننده مؤثر پیش‌بینی و نصب شود. فاصله از هر نقطه حفاظت شده تا نزدیک‌ترین خاموش‌کننده نباید بیش از ۳۰ متر باشد.

ماده 64- در هنگام خارج نمودن خاموش کننده از محل برای شارژ، باید خاموش کننده جایگزین مناسب در محل وجود داشته باشد.

ماده 65- تعداد حداقل یک خاموش‌کننده باید در هر طبقه موجود باشد. در ساختمان‌های چند طبقه حداقل باید یک خاموش‌کننده اضافه بر طبقات در راه پله‌ها نصب گردد.

ماده 66- خاموش کننده‌ها و مخازن موقت آبی که برای این منظور در محل تعبیه شده‌اند باید از یخ زدن محافظت شوند.

ماده 67- یک خاموش‌کننده آتش با فشار تخلیه بیش از ۵ اتمسفر باید به طور فوق‌العاده برای مکان‌هایی که بیش از ۳۰ لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا ۲۰ کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد، در فاصله ۱۵ متری آن مکان نصب گردد.

ماده 68- استفاده از خاموش کننده‌های حاوی بخارهای سمی یا تولیدکننده بخارها و گازهای سمی ممنوع است.

سامانه خاموش کننده ثابت و شبکه‌ای

ماده 69- در تمامی ساختمان‌ها و محدوده‌هایی که لزوم نصب تأسیسات خاموش‌کننده شبکه‌ای ثابت معلوم شده باشد، لازم است در محل‌های مورد نیاز افشانه‌های آماده به کار نصب شده باشند.

ماده 70- ماده خاموش‌کننده سامانه ثابت باید با ماهیت آتش احتمالی تطابق داشته باشد.

ماده 71- سامانه خاموش‌کننده شبکه‌ای ثابت باید در دوره‌های زمانی معین و حداکثر ۳ ماهه مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند تا از قابلیت آنها اطمینان حاصل شود.

ماده 72- اگر نصب تأسیسات و امکانات شامل نصب افشانه‌های محافظتی باشد باید از وضعیت ساختمان و سازه پیروی کند و به سرعت بعد از تکمیل شدن هر طبقه یا هر محدوده برای استفاده آماده گردد.

ماده 73- در طول تعمیر ساختمان تمام افشانه‌های خودکار موجود باید مجدداً ابقاء و تا زمان معقولی آماده کار باشند. عملکرد سوپاپ‌های کنترل افشانه باید فقط توسط اشخاص صلاحیت دار تأیید شود.

ماده 74- تغییر و تعدیل در سامانه‌های ثابت و شبکه‌ای برای اخذ مجوز برای تغییرات یا بازسازی‌های اضافی باید سریعاً انجام شود به نحوی که محافظت‌های خودکاری تا جایی که امکان دارد سریعاً برای سرویس‌دهی و کار به فرآیند محافظتی برگردد. سوپاپ‌های کنترلی افشانه‌ها باید در زمان تعطیلی کار بازرسی شوند تا معلوم شود که سامانه‌ها آماده کار هستند.

سامانه کشف و اعلام حریق

ماده 75- در تمامی ساختمان‌ها و محدوده‌های سربسته و کانون‌های خطر آتش روباز باید سامانه مناسب کشف حریق نصب شده باشد. تعداد و فواصل کاشف‌های حریق باید تابع اصولی باشد که در فصل چهارم خواهد آمد.

ماده 76- سامانه اعلام حریق باید به یک مرکز تصمیم گیرنده متصل باشد تا امکان مداخله برای کنترل و مهار آتش وجود داشته باشد.

ماده 77- وسایل و سامانه اعلام حریق مانند تلفن، آژیر، بلندگو، زنگ و چراغ چشمک زن باید در محل‌های مناسب نصب شده باشند تا به وسیله آن افراد حاضر در ساختمان از بروز آتش اطلاع یابند و محل را تخلیه نمایند. سامانه اعلام حریق باید به نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی مرتبط باشد تا آن را از وجود شرایط اضطراری مطلع نماید