هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایران در نمایشگاه معماری ونیز

هنر معماري ايران با حمايت وزارت راه و شهرسازي در چهاردهمين نمايشگاه دوسالانه ونيز ايتاليا با عنوان "تحولات معماري در 100سال گذشته" به نمايش درآمد.

نمايشگاه ششماهه معماري دوسالانه ونيز از 17 خرداد آغازشده و تا 2 آذر 1393 به کار خود ادامه ميدهد. در اين نمايشگاه تمام معماريهاي استفادهشده توسط هر معمار، در هر نقطه، در هر زمان که در تکامل ملي معماري در 100 سال گذشته نقش داشتهاند به نمايش در ميآيند.

بينال ونيز (Venice Biennale)، نمايشگاهي از آثار هنري معاصر است که هر دو سال يکبار در شهر ونيز ايتاليا برگزار ميشود. شکلگيري بينال ونيز حاصل تفکر شهردار شهر ونيز، ريکاردو سِلواتيکو بود. او توانست طرح ايجاد «نمايشگاه دوسالانه هنر ايتاليا» را در انجمن شهر ونيز در تاريخ 19 آوريل 1893 به تصويب برساند. اولين دوره اين نمايشگاه در 22 آوريل 1984 افتتاح شد.