هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مطالبات مردم از نظام مهندسي شفاف سازي شود

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در آيين گشايش نمايشگاه صنعت ساختمان همدان گفت : مطالبات مردم از سازمان نظام مهندسي بايد شفاف سازي شود  زيرا خلق تقاضا از طرف مردم، تقويت سازمان نظام  مهندسي ساختمان را در پي دارد.

مهندس اكبر ترکان با بيان اين مطلب تاکيد کرد : در ايران ، پس انداز خانواده هاي ايراني در يک واحد مسکوني خلاصه مي شود،  بنا بر اين بايد در افزايش عمر ساختمان ها با استفاده از مصالح استاندارد و بهره گيري از فناوري هاي جديد در اجراي پروسه ساخت و ساز، بکوشيم.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور گفت : مقررات ملي ساختمان در ايران به مقررات ساخت و ساز در دنيا بسيار نزديک است لذا بايد مردم از دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ، ساختمان هايي را مطالبه کنند که بيش از صد سال عمر مي کنند و نظام مهندسي ساختمان نيز بايد در اين خصوص پاسخگو باشد و مهندسان بدانند که بايد در برابر  " خدمت رساني" مزد دريافت کنند نه در قبال "مهر" و "امضا"ي خود.

وي افزود : يکي از نقاط ضعفي که در ساخت و سازهاي کشور به چشم مي خورد فقدان حضور مجريان ذي صلاح است که به همگان اجازه مي دهد وارد پروسه ساخت و ساز شوند و با توجه به صحبت هاي استاندار محترم استان همدان، به  نظر مي رسد که ميليون ها متر مربع ساخت و ساز در پيش است .

نمايشگاه، فرصت توسعه علمي مهندسان است

مهندس امير متيني فرد، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان  ديگر سخنران آيين گشايش نمايشگاه بود که گفت: برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان گامي موثر در راستاي ارتقاي دانش فني و جايگاه علمي مهندسان و ارتقاي کيفيت ساخت و ساز محسوب مي شود و آشنايي مهندسان با علوم مختلف و پيشرفت هاي صنعتي جديد از طريق برپايي نمايشگاه ميسر شده و به روز رساني دانش اعضا را ممکن مي سازد.

وي افزود: بر پايي نمايشگاه صنعت ساختمان در نخستين گام معرفي علوم جديد به فعالان اين عرصه و آشنايي آنها با يکديگر بوده که ماحصل آن انتقال علوم ، فنون و تجارب مختلف است.

مهندس نيکبخت ، استاندار همدان گفت: استانداري ازاين پس تمهيداتي را فراهم خواهد کرد تا مصالح استاندارد در استان استفاده شود .

وي با اشاره به جلسه مشترک با هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان همدان و هيئت رئيسه شوراي مرکزي با حضور مهندس ترکان، افزود: آنچه مسلم است، اين است که ساخت و ساز در همدان با کل کشور متفاوت است از اين رو همدان بايد مقصد گردشگري باشد نه مسير گردشگري.

مهندس نيکبخت با مخاطب قرار دادن شهردار همدان و نماينده استان همدان در مجلس شوراي اسلامي که در  اين آيين حضور داشتند، تاکيد کرد: همکاري با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گسترده تر شود .

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان با ارائه گزارشي از وضعيت ساخت و ساز در استان ، گفت : ميزان ساخت و ساز در بازه زماني سال هاي 90 تا 91 از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده  اما در سال 92 کاهش 10 درصدي به چشم مي خورد .

متيني فرد با بيان اينکه اجراي قوانين و مقررات ملي ساختمان مي تواند در بهبود شرايط ساخت و ساز در کشور جهش مثبتي ايجاد کند، افزود : در استان همدان اجراي قانون مجريان ذي صلاح از شش سقف به بالا و متراژهاي بالاي 1000 متر در حال اجراست و براي تمامي ساخت و ساز هاي استان شناسنامه فني و ملکي صادر مي شود.وي همچنين اظهار داشت: انجام آزمايش ژئوتکنيک ، جوش و بتن در تمامي ساخت و سازها استان نهادينه شده است.