هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام 80 میلیونی برای غیر تهرانی‌ها خوب است

ميزان وام 80 ميليوني براي خريد خانه در کلانشهر تهران رقم کمي است اما اين مبلغ در شهرهاي جديد 50 درصد يک واحد مسکوني را تامين مي کند و ميتواند موثر باشد.

عباس زينعلي، کارشناس مسکن  در اين خصوص گفت: اين رقم در شهرهايي به غير از تهران براي خريد خانه مناسب بوده و تقاضا با پرداخت اين رقم وام بالا ميرود و باعث ميشود مقداري رونق به بازار مسکن بازگردد.

وي تاکيد کرد: اگر در يک شرايط فعال و مناسب، اين رقم پرداخت شود ميتواند باعث بازگشت رونق به بازار مسکن شود.

زينعلي در ادامه با اشاره به اينکه ممکن است قيمت ها به صورت محسوستري بالا رود، ادامه داد: افرادي که به دنبال تهيه مسکن هستند ميتوانند با قدرت خريد بيشتري وارد بازار شوند.

اين کارشناس مسکن با بيان اينکه مبلغ 80 ميليون تومان براي خريد يک واحد در شهر تهران ميزان کمي از مبلغ تمام شده يک آپارتمان را شامل مي شود، گفت: در شهرهاي جديد مانند انديشه و شهريار اين رقم مي تواند حدود 50 درصد قيمت يک واحد مسکوني را تامين کند.

وي در ادامه درباره وضعيت فعلي بازار مسکن و پيش بيني آن تا پايان سال گفت: رکود فعلي در بازار مسکن ادامه خواهد داشت، مگر آن که محرکي به بازار بيايد. در غير اين صورت تا پايان سال اتفاقي در اين بخش نخواهد افتاد.