هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دانشگاه ارزان‌ترین محیط برای حل مشکل صنعت

عضو سابق کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و رئيس سابق موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران گفت: صنعت ساختمان تأثير بسيار زيادي در اقتصاد کلان و وضعيت معيشت مردم دارد. حتي صنعت ساختمان ميتواند مسائل اجتماعي و فرهنگي را مورد تأثير قرار دهد.

نصرالله کماليان در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: متأسفانه شرکتهاي ما بهدرستي سازماندهي نشدهاند و همين امر باعث افت صدور خدمات فني مهندسي شده است. 

وي با بيان اينکه اگر ميخواهيم در صنعت ساختمان پيشرفت کنيم بايد بين صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنيم،  افزود: تمام عناصر و آيتمهايي که در صنعت ساختمان ميبينيد با علم  درهمآميخته و از طرفي در تمام دنيا صنعت ساختمان روزبهروز در حال پيشرفت است. اغلب اساتيد دانشگاهي موافق هستند که مسائل علمي صنعت را حل کنند اما متأسفانه صنايع ما هنوز توجيه نشده و از دانشگاه فاصله ميگيرند.

درحاليکه دانشگاه محيطي ارزان براي حل مسائل صنعتگران است.