هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انفجار مرگبار بشکه در پروژه ساختمانی

سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از انفجار مرگبار بشکهاي در يک پروژه ساختماني خبر داد.

سيد جلال ملکي دراينباره گفت: يک حادثه انفجار به سامانه 125 اطلاع داده شد و به دنبال آن ستاد فرماندهي، آتشنشانان ايستگاه 23 را به محل حادثه واقع در يک پروژه ساختماني در محله مجيديه شمالي اعزام کرد. وي با اشاره به حضور آتشنشانان در محل افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل متوجه شدند که يک کارگر مشغول برش درب بشکه نگهداري از مواد قابلانفجار بوده که ناگهان بشکه منفجرشده است.

سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينکه اين کارگر به اطراف پرتابشده بود، گفت: آتشنشانان اين فرد را به عوامل اورژانس تحويل دادند که آنان پس از بررسي علائم حياتي، مرگ وي را تائيد کردند. ملکي خاطرنشان کرد: کارگران بايد هنگام کار در کارگاه به اصول ايمني توجه لازم را داشته باشند.