عجیب ترین ساختمان های جهان

شمار نشریه : 192

گروه معماري و دکوراسيون:زيبايي نماي ساختمانها تنها براي فراهم آوردن رفاه و راحتي ساکنان آن نيست. تجلي ظاهري شهرهايي که در آنها زندگي ميکنيم بهنوعي ترسيمکننده روحيه ساکنان آنهاست و سبکهاي گوناگون معماري در وهله اول، چشمان نظارهگر و کنجکاو اين ساکنان را به خود معطوف ساخته و سعي در جلب رضايت و خشنودي آنان دارد. در ادامه شما را با تعدادي از بناهاي ديدني و درعينحال عجيب از سرتاسر جهان آشنا ميکنيم. شايد روزي شما هم تمايل داشتيد آنها را از نزديک ببينيد، پس با ما همراه شويد.

قصر ايده آل، فرانسه

 ساخت اين بنا در آوريل 1879 توسط نامهرسان فرانسوي فردريک چيول آغاز شد. الهامبخش او در طراحي نماي آن اشکال عجيب سنگي بودهاند. اين کاخ يکي از نمونههاي معماري بيتکلف بوده و آميزهاي از سبکهاي گوناگون معماري در ساخت آن مشاهده ميگردد.

 برج ديناميک، دوبي، امارات متحده عربي

 اين آسمانخراش 420 متر ارتفاع و 80 طبقه دارد. ديويد فيشر معمار ايتاليايي طراحي و ساخت آن را بر عهده داشته است. ظاهر اين آسمانخراش هر دقيقه تغيير ميکند. هر طبقه آن بهصورت مجزا و هر سه ساعت يکبار 360 ميچرخد.

 ساختمان حلزوني، دارمشتات، آلمان

  اين بنا که ظاهري سرگرمکننده و جالب دارد طرحي از هنرمند معروف اتريشي (Friedensreich Hundertwasser) است. در اصل اين ساختمان از 105 آپارتمان تشکيلشده است. شکل ظاهري آن يو شکل بوده و در قسمت پشتبام حلزوني شکل و شيبدار آن بوته، درخت و گلهاي فراواني کاشته شده است.

 کاسا ميلا (Casa Mila) ، بارسلونا، اسپانيا

 اين ساختمان نمونهاي کامل از سبک معماري خاص آنتوني گائودي؛ معمار معروف اسپانيايي است که طراحي کليساي معروف خاندان مقدس را نيز بر عهده داشته است. در حقيقت اين معمار برجسته بارسلونا را از ايدههاي بکر و خلاقانه خود لبريز نموده است. اين بنا در فهرست ميراث جهان يونسکو قرار دارد.