هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فوت و فن های طراحان دکوراسیون

چند نكته زير به شما كمك ميكند تا اتاق خود را بهگونهاي طراحي و سازماندهي كنيد كه تبديل به فضايي شود كه انگار يك طراح داخلي آن را طراحي كرده است. اگر از اين نكتهها پيروي كنيد بهزودي دوستانتان كه به خانه شما ميآيند همگي از شما درخواست تلفن طراح داخلي خانهتان را ميكنند. چه بخواهيد خانه شما شبيه يك هتل لوكس شود و چه بخواهيد آن را طراحي سادهاي بكنيد، نكات موجود در اين مطلب به شما كمك شاياني ميكند.

مجلات و وبسايتهاي دکوراسيون پر از ايدههاي طراحي هستند

اكثر افرادي كه در سايتهاي طراحي عضو هستند و يا در آن فعاليت ميكنند دوست دارند كه فضاي داخلي خانه آنها زيبا و جذاب باشد. همانطور كه همه ميدانيم، وبسايتهاي طراحي ميتوانند ايدههايي به ما بدهند تا خلاقيت ما در اين زمينه رشد چشمگيري كند.

اگر تاكنون براي ثبت ايدههاي خود از يك برد يا تخته ايدهها استفاده نميكردهايد اين كار را الآن انجام دهيد. اين كار اولين گام در خلق و طراحي خانه موردعلاقه شماست.

در سايتها به دنبال خانههايي بگرديد كه براي شما جذاب هستند و طراحيهاي موردعلاقه خود را جمعآوري كنيد، و يا خيلي ساده چند مجله طراحي بخريد و تصاوير موردعلاقه خود را در آنها جدا كنيد.

پس از جمعآوري تصاوير جذاب و موردعلاقه خود، يك گام به عقب برگرديد و بهدقت به تمام تصاوير نگاه كنيد. اين كار باعث ميشود تا شما سبك طراحي خاص خود را پيدا كنيد. شما از سبكي كه به آن علاقه داريد تعجب خواهيد كرد.

پالت رنگي: از سه رنگ يا سه سايه رنگي استفاده كنيد

اكنون كه به سبك موردعلاقه خود رسيديد، بايد يك پالت رنگي براي فضاي خود انتخاب كنيد. اين مرحله بخش دشواري است. رنگ بسيار شخصي است و در ما حالات متفاوتي ايجاد ميكند. اما خيلي اين مسئله مهم نيست، رنگ موردعلاقه خود را انتخاب كنيد. به برد ايدههايتان نگاه كنيد: چه رنگي در اكثر تصاوير موردعلاقه شما غالب است؟!

ما به شما نميگوييم كه چه رنگي انتخاب كنيد، اما به شما ميگوييم كه بهتر است سه رنگ يا سه سايه رنگي را با هم تركيب كنيد. يك رنگ براي ديوارها، يك رنگ براي وسايل بزرگ مانند صندليها، و رنگي ديگر براي وسايل كوچكتر مانند گلها، كوسنها، و غيره. به ياد داشته باشيد كه رنگ تحت تأثير ميزان نور موجود در اتاق شماست. از پنجرههاي سرتاسري استفاده كنيد تا رنگهاي موجود در اتاق شما بيشازپيش به چشم بيايد.

براي مثال فرض كنيد كه شما تركيب رنگهاي قهوهاي، سبز آبي، و نارنجي را انتخاب كردهايد. قهوهاي احتمالاً در ديوارها، سبز آبي در صندليها، و نارنجي در كوسنها و وسايل تزئيني مورداستفاده قرار ميگيرد. اين فرمول تركيب سه رنگ تقريباً در همهجا كارايي دارد. فقط به ياد داشته باشيد، تركيب سه رنگ بسيار بهتر از تركيب يك يا دو رنگ است، چراكه تركيب يك يا دو رنگ فضا را كسلكننده ميكند. مثلاً ميتوانيد كل اتاق را به رنگ سفيد بگيريد اما سه سايه رنگي سفيد استفاده كنيد.

بافت به فضاي خود اضافه كنيد

بافت بهاندازه رنگ مهم است، بهويژه اگر به پالت رنگي تكرنگ مانند تمامسفيد يا تمام خاکستري علاقه داريد. در نگاه اول يك اتاق شبيه يك پالت رنگي تکرنگ به نظر ميرسد، اما اگر دقيقتر نگاه كنيد متوجه سايههاي رنگي مختلف و بافتهاي متفاوت در پارچهها خواهيد شد.

يك اتاق تمام سفيد ممكن است داراي پردههاي لينن، صندلي مخملي زيبا، كوسنهاي ابريشمي براق، صندليهاي راتان، سبدهاي كنفي، و يك كاناپه كتان باشد. تمام اين عناصر به فضا بافت ميدهند و به چشم زيبا ميآيند، و فضايي گرم و غني ايجاد ميكنند. طراحي بيانگر شخصيت مالك خانه است، بنابراين از بافتها، طرحها، و رنگهايي استفاده كنيد كه موردعلاقه شماست و اتاق شما را تبديل به اتاقي منحصربهفرد ميكند.

به منسوجاتي كه متناسب با سبك زندگي شما هستند توجه كنيد. اگر در خانه كودك داريد، نبايد از كاناپههايي با رنگ روشن استفاده كنيد بلكه بهتر است از كاناپههاي چرمي يا تيره بهره ببريد. اگر به فضاي لوكس علاقه داريد از پردهها و كوسنهاي ابريشمي استفاده كنيد.

سبك شما هر چه كه هست، سعي كنيد با استفاده از منسوجات متعدد در خانه، به فضاي خود بافت اضافه كنيد.

يك مبل خاص به فضا اضافه كنيد

يكي از اشتباهات رايج ما در طراحي خانه استفاده از چندين مبل كوچك در فضا است. استفاده از صندليهاي پايهدار، ميزهاي پايهدار، و تعدادي زيادي وسايل كوچك ديگر باعث شلوغي فضا و سرگرداني چشم ميشود.

بهجاي اينكه تمام تلاش خود را براي تركيب وسايل انجام دهيد، از يك كاناپه بزرگ، چند صندلي دامندار (كه پايههاي آن مشخص نيست)، و يك يا دو مبل تكنفره ظريف با پايههاي گرد استفاده كنيد.

اين فقط يك مثال است، اما به شما ايدهاي در مورد تركيب سبكها و اندازههاي متفاوت مبلمان ميدهد تا فضاي شما به تعادل برسد. حتي اگر شما بخواهيد يك آپارتمان نقلي را طراحي كنيد ايدههاي زيادي براي اين كار وجود دارد.

اكثر طراحان پيشنهاد ميكنند كه حتي كوچكترين اتاقها هم بايد داراي يك وسيله بزرگ و خاص مانند يك گنجه يا كمد بزرگ. تركيب وسايل بزرگ و كوچك نكته كليدي در يك طراحي موفق است. اين قانون در مورد وسايل تزئيني نيز صادق است.

 از سينيها، كاسهها، و سبدهاي تزئيني استفاده كنيد

طراحان عاشق استفاده از سينيها، كاسهها، و گاهي سبدهاي تزئيني هستند تا چيدماني خاص در فضا به وجود بياورند. براي ايجاد زيبايي در فضا، يك سيني طلايي براق را روي ميز پذيرايي، ميز كناري، و يا صندلي عثماني بگذاريد. بر روي سيني يك شمع زيبا، چند كتاب، و يا يککاسه كوچك كه در آن سنگهاي رنگي وجود دارد قرار دهيد. شايد اين نكتههاي كوچك به چشم نيايند، اما باعث ايجاد زيبايي فضاي شما ميشوند.

اگر به فضايي رستيك علاقه داريد، از سبدهاي كنفي استفاده كنيد. سبدها ابزار تزئيني زيبايي هستند كه ميتوانند بسياري از بينظميها را پنهان كنند. سعي كنيد از اين سبدها در اكثر فضاهاي خانه استفاده كنيد.

سينيها ميتوانند به صابونها، شامپوها، و ديگر وسايل موجود در حمام نظم دهند. پس حتماً از اين ايده استفاده كنيد.

به هر اتاق گل اضافه كنيد

دوباره به برد ايدهها نگاه كنيد. چه چيزي ميبينيد؟ آيا در اكثر اتاقها گل و گياه ميبينيد؟!

شايد اين نكته ساده باشد، اما اضافه كردن گل و گياه و وسايل طبيعي مانند سنگهاي طبيعي به فضا جلوهاي خاص و كامل مي‌‌دهد.

تعداد زيادي گل و گياه وجود دارند كه مراقبت از آنها راحت است و اگر بهموقع به آنها آب بدهيد و از آنها كمي مراقبت كنيد تا سالها در خانه شما ميمانند. اكثر طراحان توصيه ميكنند كه از گلهاي مصنوعي استفاده نكنيد. اگر گل و گياه خيلي باب ميل شما نيست، از عناصر طبيعي استفاده كنيد.

گل و گياه گام پاياني در طراحي اتاق است و پس از انجام اين كار هر كس كه اتاق شما را ببيند با خود ميگويد: «يك طراح داخلي اينجا بوده است».

شايد نتوانيد يك طراح داخلي استخدام كنيد، اما همچنان ميتوانيد اتاقي خاص و كامل داشته باشيد. تمام اين نكات كوچك گرد هم ميآيند و يك فضاي گرم و طراحيشده را به وجود ميآورند. سعي كنيد به فضا رنگ، بافت، مبل خاص، و عناصر طبيعي اضافه كنيد.

اگر نتيجه نهايي دلخواه شما نبود از آن يك عكس بگيريد. ديدن عكس باعث ميشود تا شما فضاي خود را از زاويه ديگري ببينيد و اشتباهاتتان را متوجه شويد. به ياد داشته باشيد ؛فضايي كه طراحي ميكنيد خانه شماست و شما تنها كسي هستيد كه قرار است در آن زندگي كنيد، بنابراين فضايي خلق كنيد كه به آن علاقه داشته باشد و نمايانگر علايق و شخصيت شما باشد.