هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی یک فضای کار زیبا

گروه معماري و دکوراسيون: محيطهاي اداري و فضاي کاري از تجهيزات متفاوتي  استفاده ميکنند تا بتوانند بخشي از کار روزانه خود را از طريق اين وسايل و تجهيزات انجام دهند. برخي از افراد هم بخشي از کار و فعاليت خود را در منزل انجام داده و يا اينکه اتاقي را در منزل به انجام کارهاي اداري خود اختصاص ميدهند. البته کار کردن در منزل متفاوت با کار در محيط کاري است. فضاي اداري و کاري هم مثل فضاي منزل نياز به طراحي و ديزاين دارد با توجه به اينکه ساعاتي از روز را در محيط کار به فعاليت ميپردازيم بنابراين طراحي زيبا و حرفهاي ميتواند در روحيه کارمندان تأثيرگذار باشد.

براي ديزاين و طراحي يک محيط اداري بايد بيش از همه سعي کنيد اين محيط را رسمي و درعينحال با خلاقيت و نوآوري طراحي کنيد. تفاوتي ندارد که اين فضا کوچک باشد يا بزرگ، بايد سعي کنيد بهگونهاي اين فضا را طراحي کنيد که در عين مجهز بودن به همه امکانات با ورود مشتريان به اين فضا انرژي مثبت و احساس خوب ايجاد شود.

وقتي مشتريان يا ديگر همکاران شما در تجارتهاي مختلف وارد فضاي کاري شما ميشوند در ابتدا طراحي محيط و جذابيتهاي آن موردتوجه خواهد بود بنابراين بايد به ديزاين محيط کاري بهاندازه ديزاين منزل توجه کنيم. براي طراحي يک فضاي خوب کاري حتماً استفاده از وسايل گرانقيمت لازمه زيبايي محيط نخواهد بود بلکه بيش از همه بايد طوري فضاي کاري را طراحي کنيد که هم در کارمندان و هم در مشتريان حس خوبي ايجاد کند. بنابراين چند راهکار ساده و خوب ميتواند به طراحي يک محيط کاري کمک کند.

ايجاد نور کافي

نور کافي يکي از مهمترين نکاتي است که يک فضاي کاري به آن نياز دارد؛ مخصوصاً زماني که فضاي کاري شما پنجره کمتر و نور طبيعي کمتري دارد بايد سعي کنيد فضا را روشن نگه داريد. البته استفاده از نور طبيعي بسيار بهتر خواهد بود تا انجام کارها و فعاليتهاي روزانه در فضاي کاري با وجود نور کافي آسانتر باشد.

استفاده از ميز و صندلي مناسب

اغلب ميز و صندليهايي که در فضاي کاري استفاده ميشوند مخصوص ادارات هستند اما خوب است براي مشتريان خود يا افرادي که به شرکت شما مراجعه ميکنند يک بخش ورودي را در نظر بگيريد و از مبل يا صندلي راحتي استفاده کنيد تا پذيرايي از مشتريان راحتتر باشد و بيشتر آنها را جذب کند. ميز و صندلي را که در فضاي کاري استفاده ميکنيد با ديگر صندليها در اتاقها يا قسمتهاي ديگر از لحاظ رنگ و طراحي هماهنگ کنيد تا محيط کاري شما زيباتر باشد.

استفاده از رنگها

رنگها نقش مهمي در ايجاد انرژي مثبت در يک فضاي کاري دارند سعي کنيد ترجيحاً از رنگهاي ملايم استفاده کنيد و رنگهايي که از خود نور توليد ميکنند مثل ليمويي، سفيد و رنگهاي روشن که براي ديوارهاي فضا ميتوانند مورداستفاده قرار بگيرند. هرچقدر که بيشتر از رنگهاي ملايم استفاده کنيد فضاي کاري شما بزرگتر جلوه ميکند.

تجهيزات و تکنولوژي

در تمامي فضاهاي کاري از لپتاپ، دستگاه فکس و... استفاده مي شود اما خوب است که اين تجهيزات را بهروز کنيد تا استفاده از آنها و کاربرد آنها بيشتر شود و هم اينکه بتوانيد بيشتر از قبل از آنها استفاده کنيد. خوب است که از جديدترين وسايل و تجهيزات در محيط کاري خود استفاده کنيد تا ميزان کيفيت کار شما هم افزايش يابد.