هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ويژگي هاي يك آپارتمان خوب

براي خريد يا انتخاب يك واحد مسكوني يا آپارتمان خوب، ويژگيهايي مانند؛ سبک زندگي، مساحت فضاهاي موردنياز، نسبت مشاعات ساختمان به مساحت كل آپارتمان، كيفيت ساختمان و اجزاي آن.  در شمارههاي گذشته پيام ساختمان به بررسي سه نکته مهم خريد آپارتمان پرداختيم و در اين شماره ويژگي هاي ديگر را موردبررسي قرار ميدهيم:

کيفيت ساختمان

کيفيت ساختمان شامل موارد زير ميشود :

کارهاي زير بنايي مثل فونداسيون و اسکلت ساختمان

فونداسيون و اسکلت ساختمان از مواردي هستند که پس از نازککاري پوشيده ميشوند و خريداران در اين مورد ميتوانند از متخصصين ساختمان نظر کيفيت آن را جويا شوند .اما گزارش نتايج آزمايشگاهي تست بتن براي ساختمانهاي اسکلت بتني و تست جوشکاري براي ساختمانهاي اسکلت فولادي از اهميت بسزايي برخوردار است .

نازککاري و

 دکوراسيون ساختمان

نازککاري در کلام حرفهاي همان ديوارچيني و کارهاي بعدازآن مثل کاشيکاري ، گچ کاري و سنگکاري است . ديوارچيني از ديد خريدار بياهميت جلوه ميکند و بيشتر به مواردي همچون کاشيکاري، مدل و رنگ آن و سنگکاري و نوع و رنگ آن ميپردازند اما توجه داشته باشيد که اهميت ديوارچيني بيشتر از ساير موارد مذکور است. حتماً تابهحال در آپارتماني زندگي کردهايد که بوي ناخوشايند حمام و توالت را حتي با درهاي بسته از چندمتري به مشام ميرسد و صداي گفتگوي بچهها از آپارتمان مجاور شنيده ميشود. علت اين امر نبستن بالاي در ورودي در قسمت بالاي سقف کاذب است که غيرقابل رؤيت است .يا اينکه از بلوکهاي نامرغوب که عايق صدا نيستند استفادهشده و يا ديوار از ضخامت کافي برخوردار نيست.

پس بهطور خلاصه اين نکات کليدي را به خاطر بسپاريد 1- استفاده از بلوکهاي عايق حرارت و صدا ( بلوکهاي سبک اصطلاحاً سيپورکس و مشابه آن) 2- ضخامت 20 سانتيمتر براي ديوارهاي خارجي و ديوار همسايه مجاور و 10 سانتيمتر براي حدفاصل اتاقها 3- استفاده از عايق رطوبتي مرغوب در سرويسهاي بهداشتي 4- استفاده از عايق صوتي در کف آپارتمان خصوصاً سالن پذيرائي 5- بسته بودن کامل ديوارچيني در بالاي سقف کاذب 6- عايقکاري کامل بام با عايق رطوبتي و حرارتي و درصورتيکه تردد روي بام متصور است عايق صوتي هم در نظر گرفته شود.

تأسيسات مکانيکي و الکتريکي زير بنايي

کيفيت لولههاي آبرساني براي آب مصرفي سرد و گرم و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي خيلي متفاوتاند و بر اساس نسبت کيفيت و قيمت به لولههاي فلزي گالوانيزه که رايجترين و ارزانترين است تا لولههاي پلياتيلن و پليپروپيلن ولولههاي پنج لايه ولولههاي مسي که گرانترين و بهترين است ،تقسيم ميشوند . درخصوص لولههاي فاضلاب توجه داشته باشيد که لولههاي چدني کيفيت خوبي دارند ولي لولههاي پليکا از نوع چسبي يا پوش فيت در زمان عبور فاضلاب سروصداي زيادي دارند و اين مشکل در لولههاي PVC از نوع چندلايه برطرف گرديده است ولي توليد داخلي ندارد.

براي سيمکشي تأسيسات الکتريکي بايد از سيمهاي استاندارد استفاده شود و سيمکشي برق اضطراري يک امتياز بزرگ محسوب ميگردد.ضمناً ميتوانيد تابلوي فيوزها را با دقت نگاه کنيد هر چه تعداد فيوزها بيشتر باشد نشاندهنده اين است که سيستم برقکشي در قسمتهاي مختلف آپارتمان بيشتر تفکيک گرديده و از کيفيت بهتري برخوردار است.

سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان

در ساختمانهايي که تعداد واحدهاي آپارتماني کم است يا متراژ کل بنا کم باشد(حدود ده واحد يا کمتر از 1000 مترمربع) مقرونبهصرفه تر است که از سيستمهاي خنککننده مجزا و براي گرمايش از پکيج ديواري يا زميني مجزا و رادياتور استفاده شود و در ساختمانهاي بزرگتر و با تعداد بيشتر منطقيتر است از سيستمهاي سرمايشي مرکزي (چيلر) و براي گرمايش از ديگ چدني يا فولادي و فن کويل سقفي يا زميني که آب گرم مصرفي کل ساختمان را نيز تأمين مينمايد استفاده گردد .

سيستمهاي الکتريکي هوشمند

امروزه در ساختمانهايي که از کيفيت ساخت مطلوبتري برخوردارند از سيستمهاي برقي هوشمند مانند استفاده ميشود . بهطورکلي اين امر باعث صرفهجوئي در مصرف برق و آسودگي و آرامش بيشتر نيز ميشود و حتي شما ميتوانيد از خارج منزل روشنايي و لوازم برقي آپارتمانتان را روشن و يا خاموش کنيد.

در و پنجره

بهترين نوع درها آنهايي هستند که بر اساس ابعاد درخواستي ساخته ميشوند و در ساخت آنها و چهارچوب متعلقه کاملاً از چوب استفادهشده و قيمت آنها نيز بر اساس نوع چوب استفادهشده بسيار متفاوت است. مثلاً چوب بلوط بسيار مقاوم و گرانقيمت است ورگههاي بسيار متفاوت از بزرگ تا کوچک بارنگهاي روشن و تيره جلوه خيرهکنندهاي دارد . يا چوب راش که رگههاي ريز و نقطههاي مشکيرنگ دارد و از لحاظ قيمتي در رديف متوسط قرار دارد و چوب کاج که اصطلاحاً چوب روسي ناميده ميشود و بستگي به برش چوب داراي رگههاي درشت يا نامعلوم ميباشد و از لحاظ قيمت هم در رديف سوم قرار دارد . ضمن اينکه موريانه اين چوب را دوست ندارد و براي استفاده در مناطق پرمخاطره ازلحاظ موريانه مثل شمال کشور بسيار مناسب است.

توجه داشته باشيد که براي تشخيص نوع چوب به کارشناس مربوطه مراجعه نماييد چون خيلي ديدهشده است که چوبهاي نامرغوب را با پلياستر شبيه چوبهاي ديگر تزئين کردهاند.

پنجرهها متنوع هستند و ازلحاظ کيفيت نيز خيلي متفاوت .فقط اين موضوع را در نظر داشته باشيد که بهترين آنها از لحاظ کيفيت ، پروفيل آلومينيوم ترمال بريک با شيشه دوجداره که حداقل يکي از جدارهاي آن شيشه شش ميليمتري باشد و در مرحله دوم پنجرههاي UPVC با شيشه دوجداره قرار دارند . ازلحاظ کيفيت گونههاي متفاوتي وجود دارد و امکان تغيير رنگ آنها با توجه به تابش آفتاب وجود دارد ولي به هر حال درزبندي آنها در درجه نخست اهميت قرار دارد و براي تست آن ميتوان يک اسکناس را از طول لاي پنجره قرار دهيد و پنجره را ببنديد . در صورت درزبندي صحيح بهسختي ميتوانيد اسکناس را بيرون بکشيد و امکان پاره شدن اسکناس زياد است.

دکوراسيون داخلي

در مورد دکوراسيون داخلي آپارتمان و لوازم مورد استفادهشده سخن بسيار اما در خصوص طراحي دکوراسيون داخلي که امري سليقهاي است حتماً اولازهمه به کاربرد و بعد به شکل موضوع موردنظر و همخواني ازلحاظ شکل و جنس و رنگ با ساير لوازم منزل توجه کنيد.. ضمناً به اين موضوع هم گوشه نظري داشته باشيد که هميشه تغيير همه يا بخشي از کارهاي تزئيني و دکوراتيو بهسادگي امکانپذير نيستند.