رکود بازار مسکن در کرمانشاه

شمار نشریه : 191

برخلاف آنچه در تابستان سال ۱۳۹۱ قیمتها  بهطور لحظهای افزایش پیدا میکرد، امروز پس از گذشت دو سال، قیمتها سیر نزولی به خود گرفته و خریداران از بازار رخت بستهاند؛ چرا که معتقدند قیمتها باز هم کاهش خواهد یافت، بنابراین دلیلی برای خرید یک ملک غیرسودده وجود ندارد. از طرف دیگر فروشندگان به بازار هجوم آوردهاند، زیرا بدهی ساختمان آنها سررسیده است. وقتی خانهها با مصالح گران ساخته شدهاند، طبیعی است که آن حجم سرمایهگذاری، انتظار سودهایی بیشتر از این را میکشیده  اما امروز نرخ ارز "حداقل تثبیت شده است" و مصالح با کاهش قیمت نسبی مواجه شدهاند.

امروز در برخی محلههای متوسطنشین کرمانشاه مانند فرهنگیان، بلوار، الهیه، تعاون و ... به راحتی خانههای "خشک" به قیمت هر متر یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان و آن خانههایی که "تکمیل" هستند، به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشوند. حباب قیمت مسکن ترکیده است، اما نمیتوان گفت احتمال کاهش بیشتر قیمتها وجود ندارد. در حال حاضر هر متر مسکن حدود یکمیلیون تومان ساخته میشود.

قیمت مسکن در اسلامآباد غرب

یک مشاور املاک در اسلام آباد غرب، با بیان این مطلب که شهرستان اسلام آبادغرب مسیر ترانزیت کالا و پل ارتباطی شرق به غرب است و از سویی "شهرک صنعتی اسلامآباد غرب" تنها ۱۳۵ کیلومتر با مرز خسروی فاصله دارد،گفت: این موضوع یک قابلیت برای رشد صنایع در این شهرستان و جذب سرمایهگذاری و اشتغالزائی است. بنابراین مهاجرت در حال افزایش به این منطقه است که این مهاجرت، برابر با افزایش  متقاضی است. به همین دلیل حتی قیمت مسکن مهر نیز در این منطقه افزایش داشته است، اگر چه از ابتدای سال 93 کاهش اندکی در قیمت ها به وجود آمده بود، اما با افزایش مهاجرت قیمت ها با روند اندکی در حال صعود است.

مسکن در کنگاور

نوبهار،کارشناس مسکن با بیان این مطلب که قیمتها رو به کاهش است، به پیام ساختمان گفت: ازآنجاکه بیشتر ساکنان این منطقه قشر متوسط هستند،  مطمئناً با ارائه مسکن مهر تا آخر سال 93 قیمتها کاهش بیشتر خواهد داشت. وی گفت: در این شهرستان 1094 واحد مسکن مهر ساخته و یا در حال ساخت است. این تعداد واحد در قالب چهار پروژه در شهرستان کنگاور در حال ساخت است که یک پروژه 120 واحدی آن تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان می باشد. این مورد میتواند درکاهش فراتر قیمتها مؤثر باشد. وی سال 94 را سال خوبی برای مستأجران عنوان کرد و گفت: بیشتر ساکنان کنگاور درآمد خوبی ندارند برای همین اجارهبها نوعی ظلم برای آن ها محسوب میشود و تحویل این واحدها نجاتبخش آنها خواهد بود. وی ادامه داد البته این شهر یکی از توریستیترین مناطق کرمانشاه است که باید مسئولین توجه ویژهای به این منطقه داشته باشند

قیمت مسکن در جوانرود

 امینی کارشناس مسکن با بیان این مطلب که قیمت زمین در جوانرود منصفانه نیست گفت: اگرچه قیمتها در حال کاهش است اما هنوز با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: جوانرود یکی از شهرهایی است که مورد بی مهری قرارگرفته است در این شهر پیشرفت مسکن مهر به کندی صورت می گیرد و این عدم عرضه مسکن به بازار باعث افزایش توقع فروشندگان شده است. وی اضافه کرد: چندین بار مردم به دولت در مورد پیشرفت کار مسکن مهر اعتراض کردهاند، اما این اعتراضات  تا کنون پاسخ داده نشده است .