هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاغذدیواری

در حال حاضر کاغذدیواریهای ترکيه و چين بازار را پر کردهاند و قيمت هر رول آن از 50 تا 180 هزار تومان است. کاغذدیواریهای توليد ايران نيز از هر رول 12 تا 50 هزار تومان قیمت دارند. قيمت کاغذ فرانسوي را به خاطر جنس نسبتاً خوب و طرحهاي مدرنتر آن از 50 تا 200 هزار تومان است.البته برندهایی نیز بالاتر از 200هزار تومان نیز در بازار تهران موجود است که کاربرد آن در خانهها و هتلهای لوکس میباشد.