هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترفندهای طراحی دکوراسیون

برای تزئین خانههای کوچک چند ایده کاربردی برایتان نوشتهایم که شاید مفید باشند. خانههای بزرگ که تکلیفشان معلوم است. خیلی هم سلیقه نداشته باشید، میتوانید با وسایل شیک جلوهای زیبا به آنها ببخشید، اما در خانههای کوچک که بیشتر نسل جوان این روزها مالک آن هستند، باید راحت بودن و زیبایی را با هم ترکیب کنید که چندان آسان به نظر نمیرسد، اما ترفندهای زیر تا اندازهای کمککننده هستند.

بالا، بالا، بالاتر

برای اینکه فضاهای کوچک را بزرگتر نشان دهید، باید به بالاها فکر کنید. منظور چیست؟ اینکه تا حد امکان از فضای عمودی خانه بهره بگیرید و به سقف نزدیک شوید. میله پردهها را در بالاترین حد ممکن نصب کنید. این کار باعث میشود تا پرده از بالا تا پایین زمین ادامه داشته باشد و سقف اتاق بلندتر دیده شود. لوستر را نیز درست در بالای فضای نشیمن نصب کنید تا جلبتوجه کند.

نمایش پایهها

یکی دیگر از ترفندهای کاربردی برای بزرگتر نشان دادن اتاقهای کوچک، باز نگهداشتن فضا است. برای این منظور، از مبلمان یا میز و صندلیهایی استفاده کنید که پایههای باریکی دارند و میزهایی که با پایههای خود از زمین بالاتر هستند. میزهایی که روزهای برای جلوی مبل موجود است، اصولاً مکعبهای حجیمی هستند که فضای زیادی از اتاق را اشغال میکنند. شما اگر خانه کوچک دارید، از میزی استفاده کنید که پایه دارد.

تغییرپذیر بودن

بارها در مطالب مختلف اشارهکردهایم در خانههای کوچک بهترین کار استفاده از وسایل تغییرپذیر است. وسایلی که چند هویت جداگانه داشته باشند. بهعنوانمثال، از میزی برای جلوی مبل استفاده کنید که پایههای تاشو داشته باشد و بتوان آن را بلند و بهعنوان میزناهارخوری استفاده کرد. یا مبلمان تاشو که میتوان از آنها بهعنوان تخت مهمان کمک گرفت.

استفاده از  همه فضاها

برای اینکه همه وسایل خود را در جایی مرتب و منظم قرار دهید و هر چیزی جای مخصوص خود را داشته باشد، از تاقچه های دیواری یا کابینتهای تزئینی داخل اتاق کمک بگیرید.