هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موزه مرسدس بنز

موزه جدید مرسدس بنز که در مجاورت بزرگراه B۱۴ در ورودی شهر اشتوتگارت قرار دارد، شامل فضای نمایشگاهی برای کلکسیون تاریخی مرسدس بنز (دربرگیرنده ۱۶۰ ماشین) یک رستوران، بخش اداری و لابی میباشد. در هر سه آسانسور موزه ملاقاتکنندگان میتوانند فضای کلی موزه را در نمایشگرهای کامپیوتری مشاهده کنند. ساختار موزه مرسدس بنز بهصورت سه پره است که در قانون ریاضی شامل سه دایره هم پوشاننده میباشد. بازدیدکنندگان خط لبه ساختمان را مانند یک ماشین زمان تعقیب مینمایند، این مسیر از یک دیوار شروع شده در سقف ادامه یافته و بعد تبدیل به فضا میشود.