اقامت در دامنه کوه‌های آلپ

شمار نشریه : 191

در قلب کوههای آلپ سوئیس، تجربهای غیرمتعارف از اسکان، در انتظار میهمان ساختهشده است. هتلهای لوکس و زیستی وایت پاد، میهمانان خود را در پانزده گنبد چادری هندسی شکل ، جای میدهد و از آنها با چشمانداز طبیعی کوهستان پذیرایی مینماید. هر پوسته به پلت فرمی مبلمان شده، محکم گردیده تا نمایشی فراتر از مناظر دلپذیر اطراف را در این تراس زیبا، ارائه دهد.

این مجموعه شامل ده سوئیت استاندارد و پنج اقامتگاه خانوادگی میباشد. اتاق سوئیتهای استاندارد دارای امکاناتی چون تختخوابهای کینگ سایز، حمام مجهز با توالت و دوش، آبگرمکن، شومینه چوب سوز و اشکوبی کوتاه است. اقامتگاههای خانوادگی، مبلمانی مشابه دارند اما در قسمت نیمطبقه خود میتوانند دو تخت خواب اضافی برای کودکان را جای دهند. هر بخش، میتواند بهراحتی اقامتگاه دو یا چهار نفر باشد.

پنجرههای سراسری فضای پیشآمده اصلی، مقدار زیادی از نور خورشید را به داخل عبور میدهند و چشماندازی پانورامیک از بافت طبیعی اطراف ارائه میکنند. در کنار این اقامتگاههای زیبا، این هتل، برنامههای متنوعی از فعالیت در فضای باز را برای میهمانان خود ارائه میدهد تا در کنار اقامتی چون کمپینگ، یک تعطیلات آرام و لذتبخش را به همراه داشته باشند.