هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اتاق مهمان

شاید همه در منزلشان برای پذیرایی از مهمان، اتاق جداگانه و وسایل مخصوص مهمان نداشته باشند. این، یک اتاق مهمان سیار است که تقریباً تمام وسایل لازم برای اسکان یک مهمان را دارد: تشک یکنفره، لحاف، بالش، میز، دراروی که وقتی خالی شود، بهعنوان پاتختی استفاده خواهد شد، یک چراغخواب کوچک و فرش.