هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نابودی الگوی معماری روستای زیارت

نایب رئیس کمیسیون توسعه، عمران، حمل و نقل شهری، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه روستای زیارت گرگان یکی از ترین الگوهای معماری شهر است، گفت: دست تتاول برخی سودجویان و یا افرادی که نادانسته در این عرصه قدم گذاشتند سبب از بین رفتن الگوی معماری در روستای زیارت شده است.

سیدمحمد قدسمفیدی در یکصد و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: دست تتاول برخی سودجویان و یا افرادی که نادانسته در این عرصه قدم گذاشتند باعث شد تا اکنون الگوی مناسبی در روستای زیارت نداشته باشیم، یکی ازدغدغه های اصلی کارمان احیای الگوی ایرانی اسلامی است که باید به درستی راهبردی شود.

وی ادامه داد: پیوستن روستای زیارت به حریم شهری اقدامی موثر در دوره سوم شورای اسلامی شهر گرگان است که این نهضت در شورای چهارم به شکل جدیتری در حال پیگیری است. این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه روستای زیارت الگوی مسکن خاص دارد، یادآور شد: احیای الگوی معماری ایرانی ـ اسلامی باید در این نقطه به درستی انجام شود.

قدسمفیدی با تاکید بر اینکه سوءاستفاده سودجویان سبب از بین رفتن الگوی معماری در روستای زیارت شده است، خاطرنشان کرد: نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان از لحاظ مقاومسازی، احیا و حفظ الگوی سابق مسکن سبب شده تا الگوی مناسبی در این زمینه وجود نداشته باشد که این مهم باید از سوی شورای چهارم به نتیجه مطلوب سوق پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون توسعه، عمران، حمل و نقل شهری، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر در خصوص عقد قرارداد طرح تفضیلی شهر گرگان تصریح کرد: این طرح باید از اعتبارات راه و شهرسازی تامین میشد اما با توجه به کمبود اعتبارات راه و شهرسازی و بخشنامههایی که از سوی این وزارتخانه ارائه شد پیگیری این مهم به شهرداریها واگذار شد.

وی از انعقاد قرارداد طرح تفضیلی در شهر گرگان خبر داد و گفت: این اتفاق بسیار نیکوست و مردم از تناقض طرح جامع و طرح تفضیلی بیرون میآیند. قدسمفیدی با بیان اینکه هنوز با طرح تفضیلی فاصله وجود دارد، بیان داشت: با وجودی که از عمر طرح جامع زیاد نمیگذرد اما کمیسیون ماده پنج نمیتواند به کار خود بپردازد.

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری اتفاقات زیادی رقم خورده است، گفت: در بخشهای زیباسازی شهری، فضای سبز، آمادهسازی پلاکهای کاربری فضای سبز یک اتفاق جدید در شهرداری گرگان در حال شکلگیری است.