هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

متروی پردیس در مرحله جذب سرمایه گذار

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: پردیس به دلیل موقعیت عالی خود و نزدیک بودن به پایتخت بهشت سرمایهگذاران بخش خصوصی محسوب میشود.

به گزارش پیام ساختمان، بهنوش سلیم بهرامی با اشاره به فرصت های بی نظیری که جهت سرمایهگذاری در این شهر وجود دارد گفت: شرایط ویژه اقلیمی و جغرافیایی شهر جدید پردیس و کم بودن فاصله این شهر با پایتخت، پردیس را به بهشتی برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است.

وی افزود: بیشتر متقاضیانی که در این شهر سرمایهگذاری کرده اند به طور مداوم خواستار معرفی فرصتهای جدید سرمایهگذاری از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس هستند.

دکتر سلیمبهرامی با بیان این که سایت درهبهشت شهر جدید پردیس در جنوب آزادراه تهران پردیس قرار دارد و راه دسترسی آن از دومین تقاطع غیر همسطح آزادراه است، گفت: از 35 هزار واحد مسکونی جانمایی شده در این سایت، ساخت 30 هزار واحد آن در حال اتمام است.

وی در ادامه به موضوع مترو این شهر نیز اشاره کرد و گفت: طرح سامانه قطار برقی سبک پردیس تهران از ایستگاه انتهای خط شماره 2 مترو تهران شروع شده و پس از طی مسیر حدود 20 کیلومتر از حریم آزادراه تهران پردیس میگذرد.

دکتر سلیم بهرامی در ادامه خاطرنشان کرد: مطالعات این پروژه در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی کرده و در مرحله جذب سرمایهگذار است.