هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت ساختمان

گروه گزارش: این را دیگر عالم و آدم میدانند که نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، که هرساله در تهران برگزار میشود، بزرگترین رویداد صنعت نمایشگاهی کشور است. امسال هم چهاردهمین دوره این نمایشگاه بینالمللی برگزار شد و پیرو سنوات قبل، برای چهارمین بار دوهفتهنامه پیام ساختمان بهصورت انحصاری ناشر ویژهنامه رسمی و سه زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی) آن بود. اما فرقی که نمایشگاه امسال با سالهای قبل داشت این بود که در دل نمایشگاه صنعت ساختمان، نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید هم برگزار شد که در این یکی هم، پیام ساختمان ناشر ویژهنامه رسمی آن بود که البته مورد استقبال بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار گرفت.

فعالترین بخش رسانهای نمایشگاه امسال، ستاد خبری پیام ساختمان بود که بزرگتر و شلوغتر و پرکارتر از هر سال، میزبان گروههای مختلفی از فعالان صنعت ساختمان و مدیران تصمیمگیر این حوزه بود. اینکه پیام ساختمان با بسترسازی مناسب، زمینه دیدار، گفتگو و تعامل بین روسا  و اعضای گروهها، اصناف، تشکلها و انجمنهای مختلف را از طرفی و مقامات و شخصیتهای اقتصادی، فنی و مهندسی ، دولت و مجلس را از طرف دیگر فراهم کرد، به تعبیر خود افراد و اعضای شرکتکننده در نشستهای خبری و گفتگوها، یکی از مهمترین و موفقترین دستاوردهای پیام ساختمان در راستای عمل به وظایف حرفهای و رسانهای خود تلقی میگردد.در این راستا هفتهنامه پیام ساختمان با 5 غرفه اختصاصی در پنج نقطه نمایشگاه اقدام به توزیع رایگان 40 هزارنسخه ویژه نامه و 60هزار نسخه نشریه بین بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه نمود.

در ادامه گزارش رویدادهای چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران را مطالعه نمایید.

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان از 19 تا 22 مردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی کشور در تهران، با همکاری شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بینالمللی کشور و اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان نسبت به سال گذشته با رشد 60 درصدی شرکتکنندگان مواجه شده و این آمار نشان از بهبود صنعت در سال جاری دارد ضمن آنکه تولیدکنندگان به وضعیت فعلی کشور امیدوار شدهاند.

نعمت زاده با بیان اینکه طی دو سال گذشته شرایط تولیدکنندگان مناسب نبوده است، افزود: با سیاستهایی که دولت در راستای خروج از رکود در دستور کار دارد این امیدواری وجود دارد که موانع تولید برطرف و زمینههای رونق در کشور ایجاد شود. وی با اشاره به ارائه لایحه یکفوریتی تقویت تولید به مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بخش مسکن و صنایع ساختمانی و وسایل جانبی نیز رشد قابلتوجهی داشته و امیدواریم این نمایشگاه منجر به رشد و تقویت تولیدکنندگان این بخش شود.

بر اساس این گزارش، بالغ بر 1200 شرکت داخلی و خارجی آخرین توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کالاهایی چون ابزارآلات، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی، تجهیزات و لوازم ایمنی کار، در و پنجره، نشریات و نرمافزارها، آسانسور و بالابرها، رنگ، چسب و رزین و عایقها، آهنآلات، مفتول و صنایع وابسته، تونل، سد ،راه، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، حمام، سونا و آشپزخانه، دکوراسیون و معماری داخلی،  شیرآلات بهداشتی، کاشی و  سرامیک ارائه شد.

هفتهنامه پیام ساختمان بهصورت رسمی و انحصاری ناشر ویژهنامه روزانه سه زبانه (فارسی، عربی و انگلیسی) در این نمایشگاه علاوه بر انتشار ویژهنامه روزانه، در ستاد خبری خود پذیرای مهمانان زیادی بهصورت گروهی از هیئترئیسه سازمان شورای نظاممهندسی ساختمان کشور به همراه سازمان نظاممهندسی استان تهران ، سازمان نظام کاردانی کشور، معاونان وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شهرهای جدید و هیئت همراه، معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی، هیئترئیسه اتاق تعاون مرکزی ایران، هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان کشور، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، اعضای کمیسیون عمران مجلس و ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، و جمعی دیگر ازنمایندگان مجلس و مسئولین  بود که سبب نشستهای کاری بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شد. در ادامه شرح کوتاهی از فعالیتهای ستاد خبری پیام ساختمان به تفکیک روزهای نمایشگاه آمده است:

روز اول چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

هفتهنامه پیام ساختمان در روز اول در غرفه ستاد خبری ویژه پیام ساختمان پذیرای گروهی از اعضای هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان کشور به همراه اعضای کانون سراسری بود. این بازدید گروهی کانون سراسری انبوهسازان کشور در حالی بود که اعضای هیئتمدیره اتاق تعاون مرکزی ایران( مجری برگزارکننده نمایشگاه) هم به جمع ستاد خبری پیام ساختمان پیوستند. در این نشست ستاد خبری اعضای هیئتمدیره اتاق تعاون مرکزی از حضور فعال هفتهنامه پیام ساختمان برای تولید و انتشار ویژهنامه رسمی نمایشگاه تقدیر و تشکر کرده و اذعان کردند که دعوت گروهی از کانون سراسری انبوهسازان برای بازدید از نمایشگاه و حضور در ستاد خبری پیام ساختمان کاملاً بجا و مفید برای شرکتکنندگان نمایشگاه واقع شد. در این حضور مهندس پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، به همراه جمعی از اعضای کانون سراسری انبوهسازان و رئیس هیئتمدیره اتاق تعاون مرکزی ایران، دکتر عظیمی، به همراه معاون و سرپرست امور نمایشگاهی ، کلات هایی و عابدی از مسئولین اتاق تعاون کشور حضور یافتند .در ساعات عصر روز اول نمایشگاه همچنین اعضای هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی استان تهران و مهندس حیدریون به همراه جمعی دیگر از مسئولین حضور یافتند که در کنار دیگر مهمانان به تبادلنظر پرداختند.

روز دوم چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

روز دوم نمایشگاه گروهی دیگر از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ، مهندس یوسفی و جمعی دیگر از اعضای انجمن در ستاد خبری حضور یافتند.ریاست کانون سراسری انبوهسازان کشور، مهندس برزگر، به همراه جمعی دیگر از هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان ، مهندس نیک نژاد، مهندس نجار، مهندس شعربافی، هم به این جمع در ستاد خبری در روز دوم پیوستند. بهطوریکه ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، دکتر رحمانی هم عصر همان روز در ستاد خبری پیام ساختمان حضور یافتند. این در حالی بود که اعضای کمیسیون عمران مجلس بهصورت گروهی از نمایشگاه و ستاد خبری پیام ساختمان بازدید کردند. در همین حال معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر شکرچی زاده، که ریاست مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی  را هم عهده دار هستند به جمع ستاد خبری پیام ساختمان پیوستند که سبب شد در روز دوم هم نشست خبری پیرامون اهمیت صنعت نمایشگاهی ساختمان و ملزومات استانداردها و مباحث داغ دیگر گردد.

روز سوم چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

در روز سوم نمایشگاه که اعضای هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان به همراه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و سازمان نظاممهندسی ساختمان تهران بهعنوان پای ثابت ستاد خبری نشریه پیام ساختمان حضور داشتند. شاهد پیوستن جمعی از هیئترئیسه شورای مرکزی نظاممهندسی کشور ، مهندس عامری ، نایبرئیس اول، مهندس حقبین نایبرئیس دوم، دکتر بدیعی، دبیر شورای مرکزی،دکتر قناعت، خزانهدار شورای مرکزی،دکتر ثابتی، رئیس سازمان نظاممهندسی کردستان،مهندس ولدان؛ دبیر شورای مرکزی و مهندس رئیسی، رئیس سازمان نظاممهندسی خراسان رضوی به ستاد خبری بودند. دراینبین مؤذن، ریاست سازمان نظام کاردانی کشور هم به این جمع اضافه شدند.  جمع حاضر در ستاد خبری به بحث و تبادلنظر میپرداختند که معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور هم  وارد ستاد خبری پیام ساختمان شد. بهطوریکه بحث میان صاحبنظران حوزه صنعت ساختمان بسیار داغ شد. در عصر روز سوم نمایشگاه ستاد خبری پیام ساختمان پذیرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی همانند دکتر مصری و مدیرعامل پستبانک بود و مهندس ضیائی هم اضافه شد که سبب شد از فرصتهای سرمایهگذاری موجود در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بحثهایی به چالش کشیده شود.

روز چهارم چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

روز پایانی نمایشگاه که با حضور وزیر راه و شهرسازی شروع شد. ستاد خبری ویژه پیام ساختمان  پذیرای هیئترئیسه سازمان نظاممهندسی تهران با شامل دکتر غفرانی، ریاست سازمان، مهندس حیدریون، معاونت فنی و مهندسی سازمان، مهندس کاظمی،نایبرئیس دوم سازمان، خانم دکتر رادمهر، عضو هیئتمدیره سازمان، مهندس جنابی، معاون برنامهریزی سازمان،مهندس تیموری، عضو هیئتمدیره سازمان،مهندس صابری، رئیس بازرسی سازمان،مهندس محمدی نژاد ، خزانهدار سازمان،مهندس امیرخانی، دبیر سازمان و مهندس قربانخانی،نایبرئیس اول سازمان بود . به این جمع عضو هیئتمدیره اتاق تعاون مرکزی ایران ،مهندس کریمی، معاون امور مجلس اتاق تعاون مرکزی ایران، مرعشی و تشریفات امور مجلس اتاق تعاون مرکزی ایران، شفاهی اضافه شد که دراینبین مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بینالمللی ج .ا. ایران، کیانی مجری و برگزارکننده چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان  هم پیوستند.

اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری شهرهای جدید کشور

نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری شهرهای جدید کشور با میزبانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با حضور وزیر راه  و شهرسازی برگزار شد. به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی در آخرین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و نیز اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید کشور، از این دو نمایشگاه بازدید کرد و از کیفیت و نحوه برگزاری هر دو نمایشگاه ابراز رضایت کرد.

دکتر آخوندی در بخش دیگری از سخنانش نمایشگاه چهاردهم صنعت ساختمان را نیز بسیار خوب و مفید ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه نشان میدهد توانایی بخش خصوصی ما در صنعت ساختمان، در حوزههای فناوری و ساخت و اجرا و نیز در کیفیت و در کمیت رشد بسیار خوبی کرده است.