بسته تسهیلاتی جدید بانک مسکن رونمایی می شود

شمار نشریه : 191

مدیرعامل بانک مسکن از رونمایی ابزارهای جدید این بانک برای تقویت طرف ساخت مسکن در هفته آینده خبر داد.

محمد هاشم بتشکن در نشست خبری که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: حدود 5 درصد از تولید ناخالص کشور به بخش مسکن اختصاص دارد که اگر 16 درصد مستقلات را هم به آن اضافه کنیم این رقم به 21 درصد میرسد. بتشکن در مورد آمار سپردههای بانک مسکن گفت: بانک مسکن در طول یک سال گذشته سپردههای خود را به 338 هزار میلیارد ریال رسانده است که این رقم در مقایسه با 252 هزار میلیارد ریال سال قبل از آن 30 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن از حیث مانده تسهیلات بزرگترین بانک کشور است، گفت: ما در سال گذشته 84 هزار میلیارد ریال تسهیلات (غیر از مسکن مهر) در قالب 307 هزار فقره وام اعطا کردیم که 40 درصد آنها مربوط به ساخت، 40 درصد مربوط به خرید و مابقی هم جعاله تعمیر است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در مسکن مهر نیز 31 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کردیم و درمجموع رقم کل تسهیلات این بانک به رقمی بالغبر 115 هزار میلیارد ریال میرسد.وی ادامه داد: تعداد وامهایی از مسکن مهر که آماده تحویل بوده و فروش اقساطی شده است یکمیلیون و 230 هزار واحد است که تکمیلشده و تحویل دادهشده است.

بتشکن مهمترین اقدام یک سال گذشته در بانک مسکن را تنظیم رابطه مالی این بانک با بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: تمام اضافه برداشتها برای مسکن مهر، شفاف، منطقی و تبدیل به یک خط اعتباری 20 ساله شده است و تدبیر بانک مسکن برای تکمیل مسکن مهر این است که بازیافت اقساط دوباره به مسکن مهر برگردد. وی اشارهای نیز به نامه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مرکزی به رئیسجمهور کشورمان داشت و گفت: پیشنهاد مبنای 50 درصد تسهیلات با رعایت مصرف الگوی ساخت و اقساط در استطاعت مردم در این نامه آمده بود و پیشنهاد دیگر این بود که صندوق سرمایه مسکن به بانک مسکن منحصر نشود که بانک مسکن هم از این پیشنهادها استقبال می کند. مدیرعامل بانک مسکن با این توضیح که اقساط تسهیلات اعطایی به مردم 12 سال به بالا است و سپردههای مشتریان کوتاهمدت، گفت: این نوع فعالیت به ذات خود دچار کسری است که دولت باید از منابع وجوه اداره شده این کسری را جبران کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن هفته آینده پیشنهاد خود را با تأیید مفروضات و اخذ مجوز از بانک مرکزی ارائه خواهد داد و تأکید ما زوجین خانه اولی و بازسازی بافت فرسوده است، ادامه داد: این طرح باید به پس اندازهای مردم اتکا داشته و کسری آن توسط دولت پرداخت شود اما درعینحال ابزارهایی برای تقویت طرف ساخت داریم که اولین ابزار آن هفته آینده رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر فرد حقیقی و یا حقوقی میتواند در سپرده ممتاز بانک مسکن سرمایهگذاری کند، گفت: عدد سپردهگذاری سایر بانکها در این بخش تنها 5 درصد است.