هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را وظیفه خود بدانند

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر تکمیل و تحویل پروژههای مسکن مهر، گفت: در موردتامین مسکن اقشار کمدرآمد مسئولان باید این امر را وظیفه خود بدانند و بر اساس قانون همانند سایر امکانات و خدمات نیاز مسکن را برای افراد نیازمند تأمین کنند تا بسیاری از مشکلات حل شود. عباس فلاحی باباجان در گفتوگو با خبرنگار پیام ساختمان  گفت:تا وقتی تفاهم و حس مسئولیت نسبت به تکمیل و تحویل پروژههای مسکن مهر وجود نداشته باشد فضا برای به سرانجام رسیدن این طرح که هدف آن خانهدار شدن اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه است،  مناسب نخواهد بود. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرش مثبتی نسبت به مسکن مهر و تکمیل  و به سرانجام رساندن این طرح وجود ندارد، ادامه داد: از سوی دیگر دولت طرح مسکن اجتماعی  و راهاندازی صندوقهای پسانداز مسکن را عنوان کرده  که از دو منظر قابلبحث است.

فلاحی باباجان تصریح کرد: دولت در نظر دارد  50 درصد تسهیلات ساخت مسکن را از طریق صندوقهای پسانداز از سوی دولت با سود 14 درصد در اختیار متقاضیان  قرار دهد و 50 درصد مابقی را خود متقاضیان  تأمین کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با اجرای این طرح بخشی از افراد جامعه که فاقد مسکن  هستند تحت پوشش قرار میگیرند اما  محروم ماندن قشر آسیبپذیر جامعه که توانایی مالی و تأمین هزینههای ساخت مسکن را ندارند و از این طرح سودی نمیبرند و این نقدی است  که به این طرح وارد است و باید اصلاح شود چرا که تأمین نیاز این قشر باید اولویت باشد.