هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جهشی همگام با موفقیت در استرالیا

بنا بر آخرین آمار مرکز آمار استرالیا، بازار املاک مسکونی کشور پس از یک دوره نزول در سهماهه اول سال 2014 در ماه می به حالت عادی خود بازگردانده شده است. بهطور کل 16425 واحد مسکونی در ماه می به ثبت رسیده که بیانگر افزایش 9/9 درصدی میباشد. به گفته انجمن صنعت ساختمان استرالیا این افزایش به دوران اوج مسکن (اواخر سال 2013) نزدیک شده و پیشبینی میشود که این مسیر به روند خود ادامه دهد.

به گفته جردن مورای، اقتصاددان انجمن صنعت ساختمان استرالیا، سه ماه ابتدای سال نسبت به اواخر سال گذشته که فاصله زیادی را در این عرصه حاصل آورد، نشانه خوبی برای بهبود بازار مسکن استرالیا به ارمغان آورده و امیدواریم که سال جاری بالاترین سطح فعالیت ساختمانی را شاهد باشیم. این موضوع دلیل خوبی را برای گریز از نا به سامانی اوایل سال نشان میدهد. در ماه ژانویه تعداد جواز ساخت مسکونی در بالاترین سطح خود یعنی17700 جواز به ثبت رسیده است.

مورای اضافه کرد: از ماه ژانویه تاکنون آمار و ارقام نتوانسته عددی بالاتر از 17700 جواز را ثبت کند اما این وضعیت نشاندهنده روزهای روشنی برای استرالیا  است.

خاطرنشان کرد: اگرچه در ابتدا حرکت سریع مسکن فقط به جنوب ویلز و غرب استرالیا اختصاص داشت، اما در حال حاضر به دیگر شهرهای مرزی کشور نیز رسیده است. پس از یک دوره عملکرد ضعیف در اوایل سال، هماکنون در جنوب ویلز با رشد 47 درصدی و رشد 150 درصدی در کوئینزلند چرخه مسکن استرالیا با سرعت قابل قبولی شروع به حرکت کرده است. در برخی شهرها از قبیل ویکتوریا نیز سیر نزولی با 19 درصد به ثبت رسیده است.

با نگاهی وسیعتر به ایالتهای کشور، آمار و ارقام اینگونه اعلامشده است: در ماه می جنوب ویلز 7/18 درصد، کویینزلند 45 درصد، غرب استرالیا 4درصد و تاسمانی 8/9 درصد و ویکتوریا 5/8 درصد و جنوب استرالیا 7/6 درصد کاهش را به ثبت رساندهاند.

مترجم: مهدی رنجبر

منبع: www.Theglobalpropertyguide.com