هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌ای که انرژی تولید می‌کند

اولین معیار برای طراحی این سازه، انرژی مصرفی صفر درصد بوده و مهمترین مولفه برای عملی کردن این طرح "عایقگذاری" عنوان شده است.

با اولویتیافتن موضوع کاهش مصرف انرژی در جهان، هم اکنون خانهای با صفردرصد انرژی مصرفی با ابتکار «یانگ سو» در کره طراحی شده است. گفته میشود این خانه میتواند به جای آن که انرژی مصرف کند، انرژی تولید میکند.

 ساختمان جدید با بودجه 284 هزار دلار امریکا ساخته شده و در جنوب شهر سئول پایتخت کره جنوبی، واقع شده است. این خانه 230 متر مربعی که Sosoljip نام گرفته، نخستین گام عملی به سوی ایجاد یک جامعه خودکفا از لحاظ انرژی عنوان شده است.

اولین معیار برای طراحی این سازه، انرژی مصرفی صفر درصد بوده و مهمترین مولفه برای عملی کردن این طرح "عایقگذاری" عنوان شده است.

تمامی اسکلت بتنی تقویت شده ساختمان جدید در یک "فوماستایر" با ضخامت 20 سانتیمتر گذاشته شده است. این ماده در واقع مدل متراکمی از فوم پلیاستایرن است که ویژگیهای عمومی عایقبندی آن را به انتخابی محبوب برای این طرح بدل کرد.