هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم یونیزاسیون مس و نقره

یک استخر شنای بهداشتی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از انتقال بیماریها از یک شناگر به شناگر دیگر دارد. مدیریت آب در استخر شنا یکی از عوامل بسیار مهم است که توجه کافی به آن درست مثل حضور نجات غریق برای اطمینان از ایمنی شناگران است. استخرهای شنا محل بسیار مناسبی جهت اشاعه و انتقال انواع ویروسها و باکتریها است لذا ضد عفونی و میکروبزدایی آن با یک روش کارآمد و موثر امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.

یکی از کارآمدترین، موثرترین و نوینترین شیوه تصفیه و ضدعفونی آب استخر، استفاده از سیستم یونیزاسیون مس و نقره است که در سالهای اخیر انقلابی را در این زمینه وجود آورده و به سرعت جایگزین روشهای سنتی و قدیمی همانند کلرزنی، ازن و ... شده که همگان بر معایب و مضرات آن واقفند.

این تکنولوژی در کشور ما نیز اخیراً مورد استفاده قرار گرفته  و مجموعههای خصوصی و عمومی بسیاری از این روش نوین بهره میجویند اما نکات بسیار مهم و اساسی در این زمینه وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

برخی از این موارد عبارتند از:

1-ضرورت وجود هر دو نوع الکتروسل (از جنس مس و نقره با درجه خلوص بالا) نقش بسیار مهمی در ضدعفونی آب ایفا کرده و خواص آن از دیرباز مورد شناسایی و تایید قرار گرفته است. معمولاً خزهها و جلبکها توسط یون های مس و باکتریها و ویروسها توسط یونهای نقره از بین میروند.

2-فرم صحیح قرارگیری الکتروسل (های) سیستم در مسیر مستقیم جریان آب  (سیرکوله) بوده ( به شکل موازی مطابق نمودار تصویر ) که در صورت تعبیه به شکل استوانه ای؛ باعث غیر فعال ماندن بخش اصلی یون ها در الکتروسل میگردد.

3-تنظیم دقیق میزان یونهای آزاد شده (مس و نقره) با حفظ تناسب در جریان آب؛ در نتیجه کارآیی و راندمان سیستم در حد مطلوب بوده و ضدعفونی به شیوه مطلوب صورت میپذیرد.

4-تنظیم دقیق مقدار PH آب که در صورت کم یا زیاد بودن مقدار آن؛ تاثیر سیستم یونیزاسیون در ضدعفونی و گندزدایی آب بشدت کاهش مییابد.

غالباً سیستمهای یونیزاسیون موجود از کلر (با مقدار کمتر) به عنوان مکمل سیستم تصفیه بهره میجویند که عدم حذف کامل کلر در فرآیند تصفیه آب  دارای معایب زیادی از جمله:

کلر محلول در آب در پوست، مو و چشم ایجاد حساسیت میکند؛

کلر یک غیر فلز فعال است و در دراز مدت به تاسیسات آسیب جدی وارد میکند؛

به دلیل ماهیت گازی کلر ، با ایجاد تلاطم، بخشی از آن از آب خارج شده و به محیط استخر و اندامهای تنفسی آسیب میرساند؛

کلر آلوده کننده محیط زیست است؛

نگهداری کلر در حجم بالا خطرناک بوده و نیازمند تمهیدات فراوان است؛

کلر بر روی ویروسها بیتاثیر است و بر روی همه باکتریها هم موثر نیست.

اما سیستم یونیزاسیون مس و نقره سفیر با حذف کامل کلر از سیستم؛ هیچکدام از مضرات فوق را نداشته و با تزریق هیدروزن پراکساید H2O2 عمل اکسید نمودن میکروارگانیسمها را انجام میدهد. یونهای فلزی در غلظت پایین هیچ مشکلی برای انسان ایجاد نکرده و در عین حال توان بالایی در حذف انواع میکرو ارگانیسمها و باکتریها از جمله legionella  باکتری دارند. همچنین به دلیل برخورداری از ماهیت فلزی برای تاسیسات و اجزای سیستم مضر نیستند، نسبت به کلر ماندگاری بهتری دارند و نگهداری آنها در حجم زیاد نیز بی ضرر است.

سیستم یونیزاسیون در مقایسه با UV  (اشعه ماوراي بنفش ) :

حذف میکرو ارگانیسمها توسط اشعه ماوراي بنفش یکی از روشهای مکمل تصفیه آب است که البته فاقد ماندگاری در آب بوده و تنها در صورتی آلودگی از بین میرود که به همراه آب وارد سیستم تصفیه شود. این روش دارای معایب زیر است :

UV اثر ماندگاری در تصفیه آب ندارد؛

با کدر شدن آب کارایی UV کاهش ميیابد؛

به دلیل عدم وجود ماده موثره سنجش صحت عملکرد آن به سادگی میسر نیست؛

لامپ UV نسبتا گران بوده و عمر محدودی دارد.

سیستم یونیزاسیون در مقایسه با ازن :

اگرچه ازن زمان تاثیر کوتاهی داشته و به ماده مصرفی نیز احتیاجی ندارد (ازن از اکسیژن هوا تامین میشود) ولی با توجه به ماندگاری کم آن (در مقایسه با کلر و یونیزاسیون) استفاده از آن به عنوان جایگزین کلر نوصیه نمیشود .

همچنین به دلیل ماهیت فوق العاده سمی ازن باید محیط استفاده به سنسورهای تشخیص ازن مجهز شود که این امر قیمت نهایی سیستم را بیش از بیش افزایش میدهد. معايب این روش:

ماندگاری کم ازن در آب و نداشتن باقیمانده؛

گران بودن سیستم مولد ازن؛

استهلاک بالای سیستم و فرسایش به دلیل خاصیت خورندگی بالای ازن.

*ارائه دهنده مقاله: شرکت بازرگانی آرابریس