هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مس، روی و آلومینیوم

قیمت جهانی روی، در پی کاهش موجودی ذخایر این فلز و دورنمای افزایش تقاضا برای آن، با شکستن رکورد نزدیک به 3 ساله خود به بالاترین سطح از ماه آگوست سال 2011 میلادی تاکنون رسید. همچنین قیمت جهانی آلومینیوم نیز رکورد حدود 17 ماه اخیر خود را شکست. در بازار فلزات لندن نیز قیمت روی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود 15 درصد رشد داشته و رکورد بیشترین دامنه نوسان قیمت را در بین فلزات پایه از آن خود کرده است. بر اساس آمارها، موجودی روی در بازار فلزات لندن همچنان در حال کاهش است و به پایینترین سطح خود از دسامبر سال 2010 میلادی رسیده است.

همچنین قیمت آلومینیوم نیز با احتمال کاهش عرضه نسبت به تقاضا برای این فلز نقرهای با رشدی قوی به بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط موسسه بینالمللی آلومینیوم (IAI)؛ متوسط تولید روزانه اولیه آلومینیوم بهاستثنای چین در ماه ژوئن به 67 هزار تن کاهشیافته است که نسبت به میزان 67 هزار و 500 تن در ماه می، عدد قابلتوجهی است. به عقیده برخی کارشناسان اما آلومینیوم فلزی است که بعد از نیکل چشمانداز روشنی دارد، بنابراین احتمال اینکه شاهد روند رو به رشد قیمت این فلز نقرهای باشیم بسیار زیاد است. همچنین ممنوعیت صادرات سنگ معدن و مواد معدنی فرآوری نشده توسط اندونزی، به افزایش قیمت آلومینیوم کمک کرده است.

از طرفی نگرانیها درباره وضعیت اوکراین و نیز بحران خاورمیانه همچنان بر سر بازارها سایه افکنده است. سرمایهگذاران به دنبال کالاهایی هستند که علاوه بر آینده روشن، پیشینه مثبت و چشمگیری داشته باشند. در مقابل، شرایط در مورد مس متفاوت است. هفته گذشته بهای مس شانگهای افزایش یافت، همچنین مس در بورس لندن (LME) نیز از اواخر ماه ژوئن تاکنون افزایش داشته است. برخی از کارشناسان پیشبینی مثبتی برای مس ندارند. به گفته آنها، پیشبینی فعلی برای مازاد مس در حدود 225 هزار تن در سال 2014 و پس از آن در حدود 285 هزار تن در سال 2015 میلادی خواهد بود. آنچنانکه از شواهد امر پیدا است مس از سایر همقطارهای خود جامانده و روندی رکودی را در پیشگرفته است. همچنین نگرانی برخی سرمایهداران و تجار چینی برای چگونگی سرمایهگذاری اموال خود همچون محرکی بازار این فلز سرخ را وادار به عقبنشینی کرده است.