هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کابینت

قیمت کابینت بسته به متریال های تشکیل دهنده آن متفاوت است. اگر کابینت از ام دی اف و باکیفیت بالا و وارداتی باشد، قیمت گرانتر دارد.  البته عبور مواد اولیه از گمرک این کالاها عامل افزایش قیمت است .در حال حاضر قیمت  هر مترمربع بدنه ام دی اف 440هزار تومان است و اگر این ام دی اف وارداتی از کشور ترکیه باشد به ازای هر مترمربع 40 هزار تومان افزایش قیمت خواهیم داشت . هر مترمربع تمام گلاس کابینت در بازار ایران 550هزار تومان ارائه میشود که به نظر قیمت معقولی نیست .