نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کابینت

قیمت کابینت بسته به متریال های تشکیل دهنده آن متفاوت است. اگر کابینت از ام دی اف و باکیفیت بالا و وارداتی باشد، قیمت گرانتر دارد.  البته عبور مواد اولیه از گمرک این کالاها عامل افزایش قیمت است .در حال حاضر قیمت  هر مترمربع بدنه ام دی اف 440هزار تومان است و اگر این ام دی اف وارداتی از کشور ترکیه باشد به ازای هر مترمربع 40 هزار تومان افزایش قیمت خواهیم داشت . هر مترمربع تمام گلاس کابینت در بازار ایران 550هزار تومان ارائه میشود که به نظر قیمت معقولی نیست .