هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگاهی به بازار مصالح در نیمه دوم مرداد ماه

بررسی روند یک ماه  گذشته قیمتها در بازار مصالح ساختمانی نشان میدهد که بازار در نوسان شدید قیمتی قرار دارد. با وجود تمامی این اختلاف قیمتها، آمارها حاکی از آن است که قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری بهطور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشته است. موضوعی که بدون شک تأثیر خود را بر افزایش قیمت ساختمان خواهد گذاشت. باوجودآنکه پیشازاین روند بازار بهگونهای بود که بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت مصالح ساختمانی را پیشبینی میکردند، اما در طول هفته گذشته بازار انواع مصالح و مقاطع ساختمانی در رکود، ثبات و یا حتی با کاهش قیمت همراه بود. اين موضوع در حالي است كه حجم معاملات نسبت به روزهاي قبل تغيير چنداني نكرده است؛ هرچند بايد اذعان کرد كه استعلام قيمت نسبت به قبل بيشتر شده اما باز هم كمترين نشانهاي از تمايل معامله گران به خريد محصولات وجود ندارد.

در کنار این موضوع یکی از مواردی که باعث نگرانی فعالان بازار مصالح ساختمانی شده است، پائین بودن حجم تقاضا در بازار است. درصورتیکه مقایسهای بین آمار خریدوفروش انواع مصالح ساختمانی در 4ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته داشته باشیم، انواع شاخصها از افت سطح خریداران در بازار حکایت میکنند. این موضوع میتواند دو نتیجه منفی به همراه داشته باشد: نخست آنکه کاهش تقاضا ناشی از کاهش تولید است و این امر میتواند در بلندمدت به افزایش قیمت پروژههای ساختمانی دامن بزند. نکته دوم آن است که خریداران در شرایط نوسان بازار، از خرید خود صرفنظر کردهاند و به دنبال آرام شدن شرایط بازار هستند. درصورتیکه این دیدگاه صحیح باشد، بازهم با بازگشت ثبات به بازار، حجم فراوانی از تقاضا شکل میگیرد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد از هماکنون باید فکری برای پاسخگویی به تقاضای پرفشار در آینده نزدیک داشت.