هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نسل جدید کولرهای آبی

امروزه با توجه به نوع و شرایط آب و هوایی کشورمان ؛کولر های آبی اولین انتخاب برای خنک کردن محیط هستند. ساختار کولرهای آبی کنونی در سال های اخیر تغییرات چندانی نداشته و به رغم تنوع در بازار، هنوز هم دارای ابعاد بزرگ و ظاهر نه چندان زیبا بوده و هزینههای مختلفی مانند کانالکشی، مصرف و هدر رفت بالای انرژی و... را به مصرف کننده تحمیل میکنند .

به همین منظور نسل نوینی از کولرهای آبی روانه بازارهای بین المللی شده است که علاوه بر مصرف پایین از راندمان و قدرت بالایی نیز برخوردارند. هزینه برق مصرفی این کولر ها نسبت به کولرهای آبی رایج تا پنج برابر و نسبت به کولرهای گازی مشابه تا پنجاه برابر کمتر است به طوریکه در صورت استفاده از این کولرها، طی شش ماه هزینه خرید از ما به التفاوت هزینه قبض برق جبران خواهد شد.

همچنین مصرف آب این نوع کولرها نسبت به کولرهای آبی رایج تا پنج برابر کمتر بوده که از ایجاد رطوبت و دم کردن محیط جلوگیری می کند.