ایران مستعد تولید برق از خورشید است

شمار نشریه : 189

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارشی از پیشرفت های ایران در بهره برداری از فناوری انرژی های تجدیدپذیر و گسترش نیروگاههای خورشیدی منتشر کرد. در این گزارش از ایران به عنوان یکی از مستعدترین کشورهای جهان در تولید برق از خورشید نام برده شده است.

این خبرگزاری نوشت: سرزمین ایران به طور میانگین، هرسال 300 روز آفتابی دارد و این شرایط، ایران را به یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی تبدیل میکند. برهمین اساس، دولت حسن روحانی، بودجه توسعه انرژی خورشیدی را پنج برابر کرده است. استفاده از انرژی خورشیدی به جای انرژیهای فسیلی نه تنها برای محیطزیست خوب است، بلکه در شرایط خاص، تداوم نیروی الکتریسیته در مناطق روستایی کشور را تضمین میکند. از سوی دیگر، کاهش یارانه سوخت، استفاده از انرژی های پایدار را مهمتر از گذشته میکند و به دولت در ذخیرسازی بودجه برای رویارویی با تحریمهای خارجی هم کمک بسزایی خواهد کرد.

ایران، کشوری با بیش از 77 میلیون نفر جمعیت، دارای چهارمین ذخایر ثابت شده نفت و یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان است. با این حال، تولید و تصفیه نفت ایران در سال های اخیر کاهش یافته است.

 در حالی که سال گذشته کل بودجه انرژی خورشیدی در ایران 12 میلیون دلار بود، امسال دولت روحانی 60 میلیون دلار برای این منظور اختصاص داده است. دولت به ویژه میخواهد بخشهای روستایی کشور را زیر پوشش انرژی خورشیدی قرار دهد. به عنوان نمونه، روستای سیچانلو در 200 کیلومتری شمال غربی تهران، پیش از این برای تولید برق به گازوئیل متکی بود، اما اکنون به سلولهای خورشیدی مجهز شده است. سلولهای خورشیدی روی سقف خانه روستاییان نصب شده و برقی که درون باتریهای ویژه ذخیره می شود را میتوان برای مصرف خانگی به کار برد. حبیب الله کاکاوند، پدر یکی از خانوادههای سیچانلو، روش میگوید: ما در گذشته از ژنراتورهای گازوئیلی برای تولید برق استفاده می کردیم. علاوه بر آلودگی هوا و سر و صدای زیاد، نگهداری از ژنراتورهای گازوئیلی هزینه های فراوانی داشت. اما دولت، انرژی خورشیدی را رایگان به ما داده است. این سلولها چیزی مصرف نمیکنند و زندگی را برای ما آسان تر کردهاند.

 مهری، همسر حبیب الله کاکاوند نیز در حالی که با استفاده از جارو برقی متصل به انرژی خورشیدی، مشغول گردروبی از فرشهای ایرانی خانهشان بود، سخنان همسرش را تایید میکرد.

انرژی خورشیدی در ایران یکی از بحثهای داغ روز است و تیرماه امسال یک گروه دانشجویی از ایران در رقابتهای خودروهای خورشیدی در ایالات متحده آمریکا شرکت کرد.

سامان میرهادی، یک مقام ارشد دولتی در امور انرژیهای خورشیدی میگوید: در ایران، تغییری بزرگ در حال رخ دادن است.

 میرهادی می گوید دولت سلولهای خورشیدی را در هزار محل، از جمله روی سقف مسجدها، مدرسهها و سازمانهای دولتی نصب کرده است.

جعفر محمدنژاد، یک مقام ارشد وزارت نیروی ایران، میگوید قوانینی که به تازگی تصویب شده و مشوقهایی که تعیین شدهاند، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاری در برنامههای مربوط به انرژی خورشیدی ترغیب خواهد کرد. وی نگفت هم اکنون چه میزان از انرژی مصرفی در ایران از راه سوختهای تجدیدپذیر تولید میشود، اما تاکید کرد که مقامهای دولت انتظار دارند تا دو سال آینده، بتوانیم پنج هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر تولید کنیم. هزینه گسترش این فناوری هم با استفاده از قبض های برق مشترکان تامین خواهد شد.

محمدنژاد ادامه داد: ایران دارای منابع سرشار سوخت های فسیلی است؛ با این حال، کشور میخواهد روی انرژیهای تجدیدپذیر تمرکز کند. این رویکرد، نشانه تغییر راهبرد در کشور است.

اگرچه هنوز در ایران به سوخت های فسیلی یارانه پرداخت می شود، اما افزایش بهای اینگونه سوختها و کاهش پیوسته بهای تجهیزات انرژی خورشیدی در خارج از ایران، بهره برداری از این انرژی نو را مقرون به صرفه میکند. با این همه، ایرانیان در این راه با چالشهایی نیز مواجهاند.

 یوسف آرمودلی، رئیس سازمان انرژی های نو در ایران، می گوید سخت تر از نصب سلول های خورشیدی این است که عادت مردم در استفاده از برق ارزان و غیرخورشیدی را تغییر دهیم.