هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باغ‌ها به آسمان می‌روند

پژوهشگران کره جنوبی طرح مفهومی مزرعه آسمانی را ارائه کردهاند که میتواند بهعنوان پارک یا مزرعه مورد استفاده قرار گیرد.

این باغ یا مزرعه آسمانی (skyfarm) به ارتفاع 160 متر و در مساحتی بالغ بر 144 هزار مترمربع احداث میشود که میتواند فضای سبز مناسبی، برای شهرهای بزرگ ایجاد کند.

این طرح مفهومی که توسط محققان استودیو طراحی Aprilli ارائه شده است، در حقیقت یک "مزرعه عمودی" به شکل آسمانخراش در مرکز شهر سئول است؛ هدف از این طرح، بهبود کیفیت محیطزیست از طریق آب، تصفیه هوا و تولید انرژیهای تجدید پذیر است.

پوششهای گیاهی در این مزرعه آسمانی، بیشتر در معرض نور طبیعی خورشید قرار میگیرند و افزون بر تولید میوه و سبزیجات تازه، بهطور همزمان سایه دلپذیر و هوای تازه در سطوح پایینتر زمین ایجاد میشود.

مزرعه آسمانی بر اساس شکل یک درخت طراحی شده است و چهار جزء اصلی شامل ریشه، تنه، شاخه و برگ، هرکدام ویژگیهای خاص خود را برای شرایط مختلف کشاورزی دارند.

این طرح موفق به کسب یکی از جوایز اصلی طراحیشده و پیشبینی میشود که مراحل ساخت آن بهزودی در کره جنوبی آغاز شود.