هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری داخلی فراموش‌شده است

یک کارشناس معماری ضمن انتقاد از اینکه معماری داخلی در ایران فراموششده است، گفت: در کشور ما معماری دستی بر معماری تکنولوژی غالب شده است.

اصغر حجتی تصریح کرد: معماری یک نوع آفرینش برای زندگی راحت از لحاظ معنوی، فیزیکی و برای تأمین نیازهای انسان است که سه نوع معماری، معماری داخلی، خارجی و شهری وجود دارد که معماری شهری به مسائل اجتماعی و شهری مربوط است و معماری خارجی پوسته و شکل کلی بنا را نمایش میدهد و معماری داخلی مربوط به شکل و ساختار و زیبایی داخل بنا است.

این کارشناس خاطر نشان کرد: آنچه با زندگی ما در ارتباط است معماری داخلی ساختمان است زیرا بیشتر اوقات انسانها با معماری داخلی سروکار دارند؛ همان طور که در زندگی انسانها باید به ظاهر و باطن خود توجه کنند معماری ساختمان هم شباهت بسیاری به همین موضوع دارد که معماری خارجی همان ظاهر است و معماری داخلی ساختمان باطن آن است که از این لحاظ اهمیت معماری داخلی بیشتر از معماری خارجی است.

حجتی یادآور شد: معماری‏ به فرهنگ و زبان و منطقه بستگی دارد که بعضیها به معماری سنتی و اصیل، و عدهای هم به معماری مدرن و جدید اهمیت میدهند و معماری جدید را میپسندند.