نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری داخلی فراموش‌شده است

یک کارشناس معماری ضمن انتقاد از اینکه معماری داخلی در ایران فراموششده است، گفت: در کشور ما معماری دستی بر معماری تکنولوژی غالب شده است.

اصغر حجتی تصریح کرد: معماری یک نوع آفرینش برای زندگی راحت از لحاظ معنوی، فیزیکی و برای تأمین نیازهای انسان است که سه نوع معماری، معماری داخلی، خارجی و شهری وجود دارد که معماری شهری به مسائل اجتماعی و شهری مربوط است و معماری خارجی پوسته و شکل کلی بنا را نمایش میدهد و معماری داخلی مربوط به شکل و ساختار و زیبایی داخل بنا است.

این کارشناس خاطر نشان کرد: آنچه با زندگی ما در ارتباط است معماری داخلی ساختمان است زیرا بیشتر اوقات انسانها با معماری داخلی سروکار دارند؛ همان طور که در زندگی انسانها باید به ظاهر و باطن خود توجه کنند معماری ساختمان هم شباهت بسیاری به همین موضوع دارد که معماری خارجی همان ظاهر است و معماری داخلی ساختمان باطن آن است که از این لحاظ اهمیت معماری داخلی بیشتر از معماری خارجی است.

حجتی یادآور شد: معماری‏ به فرهنگ و زبان و منطقه بستگی دارد که بعضیها به معماری سنتی و اصیل، و عدهای هم به معماری مدرن و جدید اهمیت میدهند و معماری جدید را میپسندند.