هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اقلام صادراتی در بهار 93

حجم کل صادرات ایران در بهار امسال بیش از 25 هزار تن به ارزش حدود 12 میلیارد دلار بوده است که دراین بین پروپان مایع شده بیشترین سهم را در صادرات ایران داشته است.

در سه ماهه نخست سال جاری 509 هزار تن پروپان مایع شده به ارزش 527 میلیون دلار از کشور صادر شده است که 6.53 درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل میشود.

در عین حال صادرات پروپان مایع شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 155 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت 905 هزار تن متانول به ارزش 406 میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است که 5.04 درصد از صادرات ایران در این مدت به لحاظ ارزش را در بر می گیرد.

با توجه به این که در سال گذشته 956 هزار تن متانول به ارزش 349 میلیون دلار صادر شده است صادرات این قلم به لحاظ وزنی 5.39 درصد کاهش یافته است اما به لحاظ ارزش صادرات متانول 16.33 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش در سه ماهه نخست سال جاری 690 هزار تن قیر نفت به کشورهای خارجی صادر شده است که با توجه به ارزش 344 میلیون دلاری این قلم 4.26 درصد از کل صادرات کشور را شامل میشود.

همچنین صادرات قیر نفت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.34 درصد افزایش داشته است.

براساس آمار مقدماتی گمرک رتبه چهارم صادرات در سه ماهه نخست سال جاری در اختیار بوتان مایع شده با صادرات 320 هزار تن به ارزش 323 میلیون دلار بوده است که صادرات این قلم کالا چهار درصد از کل ارزش صادرات کشور در بهار امسال است.

بر این اساس صادرات بوتان مایع شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69.62 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهار امسال چهار میلیون و 81 هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش 284 میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است که ارزش صادرات این رقم معادل 3.52 درصد از ارزش کل صادرات کشور است.

این در حالی است که صادرات این قلم نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 3.24 درصد کاهش یافته است.

همچنین دراین مدت 304 هزار تن از محصولات آهن و فولاد به ارزش 228 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده که معادل 2.83 ارزش کل صادرات کشور در این مدت است.

براساس این گزارش صادرات این قلم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 173 درصد افزایش داشته است.

براساس آمار مقدماتی گمرک در سه ماهه نخست سال جاری سه میلیون و 49 هزار تن سیمان پرتلند (به استثنای سفید) به ارزش 173 میلیون دلار از کشور صادر شده که 2.15 درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل میشود.

در عین حال میزان صادرات سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 37 درصد کاهش داشته است.

رتبه نهم بیشترین صادرات در سه ماهه نخست سال جاری مربوط به پسته خندان با صادرات 20 هزار تن به ارزش 169 میلیون دلار است که 2.09درصد از ارزش کل صادرات کشور در بهار سال جاری را در بر می گیرد براساس این گزارش صادرات پسته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 94.51 درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت 96 هزار تن پلی اتیلن گرید تزریقی به ارزش 152 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده که ارزش این صادرات معادل 1.88 از کل صادرات کشور است.

بر این اساس میزان صادرات این قلم نسبت به مدت مشابه سال قبل 86.51 درصد افزایش یافته است.