هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌هاي خالي بيشتر از مسكن‌مهر

يك كارشناس اقتصاد مسكن با طرح اين پرسش كه «چرا بازار زمين و مستغلات محل كسب سودهاي ميلياردي شده و مسوولان از گذشته تاكنون نسبت به كنترل سوداگري در اين بازار كه بايد منافع آن در اختيار مصرفكنندهها و طبقات آسيبپذير جامعه قرار گيرد، اقدام مناسبي انجام ندادهاند؟»، گفت: من در حوزه زمین و مسکن که در فضای مجازی جستوجو میکنم، یکسری مطالب میبینم، برای مثال به مصاحبهای برخوردم که با یک فعال اقتصادی انجام شده و میگویند شما چگونه میلیاردر شدی، میگوید یک زمین در فلان منطقه داشتهایم، قیمت مسکن رفت بالا و میلیاردر شدیم.

از آن طرف ميبينيد که زمین برای تسویه حساب تیمهاي فوتبال مورد استفاده قرار ميگيرد.

فرهاد بيضايي افزود: سوداگری در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد و سوق دادن سرمایهها به سمت تولید، مسالهای است که باید در حوزه زمین و مسکن به آن خیلی توجه شود. در این حوزه برنامهریزی مناسبی انجام نشده است.

متاسفانه برنامهریزیها در حوزه اقتصاد مسکن برنامه مناسبی نبوده است. در دورهای که رئیس دولت میگوید در این حوزه میخواهم ورود کنم و جلوی این کار را بگیرم، میبینید که در همان دوره، این اتفاقات بیشتر میشود؛ ورود دلالان و بانکها به حوزه ساخت‌‌وساز. اتفاقا باید آدرس غلط به مردم نداد و مسائل را ریشهای نگاه کرد. در آن دوره تعداد زیادی مسکن تولید شد اما درست توزیع نشد. اشکال کار اینجاست.

بيضايي سپس با طرح اين پرسش كه در حال حاضر زمین در مناطق خوب در اختیار چه نهادها و چه افرادی است، گفت: منطقه 22 مشرف به دریاچه در اختیار چه کسانی است؟ در حاشیه رودخانهها، چه کسانی در حال ساختوساز هستند، مردم این وضعیتها را میبینند و بعضا از سوی مسئوولان میپندارند. شهردار منطقه یک گفته که 60 درصد مسئوولان ما در منطقه یک زندگی میکنند و آن هم در خانههای مجلل.

اين كارشناس مسكن  افزود: نابساماني در بازار زمين و مسكن هم مساله اجتماعی به وجود آورده و هم بحث اقتصادی که همدیگر را تشدید میکند. در اوايل انقلاب نیاز ما دربازار مسکن 80 درصد مصرفی بود که برای تامین سرپناه، مسکن را تهیه میکردند و فقط 20 درصد تقاضای سرمایهای بود.

سپس در اوایل انقلاب در اصلاحیه قانون مالیاتها در سال 66 مالیات بر املاک، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس از قانون حذف شد، با این استدلال که امکان اجرا ندارد.

در نتيجه تقاضاي سرمايهاي افزايش پيدا كرد و اوج این مساله در سالهای 85 تا 90 اتفاق افتاد که نزدیک به يك میلیون مسکن در سال تولید شد، اما به دست مصرفکننده نرسید. البته در حال حاضر مالیات خانههای خالی در مجلس در حال بررسی است و در کمیسیونهاي تخصصي رای آورده است.

بيضايي در ادامه اعلام كرد: هم رئیسجمهور وقت و هم رئیسجمهور قبل، رئیس کل بانک مرکزی قبل و رئیس کل بانک مرکزی وقت، میگویند که بانکها در حال ساختمانسازی هستند اما هیچ برخوردی صورت نمیگیرد.

اين كارشناس مسكن افزود: در حال حاضر پیش از  400 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه است که این تعداد واحد مسکونی بیشتر از واحدهای مسکن مهر است که درحال ساخت یا احداث شده در اطراف تهران است. اگر دولت به این مساله توجه کرده بود، شاید وضعیت بهتری در مسکن تهران و بقیه کلانشهرها داشتیم.