هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رکود در صنایع وابسته به مسکن

رییس اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش تهران از افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا در چند وقت گذشته خبر داد و گفت: حجم اعظم مواد مورد نیاز ساخت و ساز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می شود.

مصطفی گودرزی اظهار کرد: تولیدات داخلی قابلیت رقابت با نمونههای تولیدات اروپایی دارد و تنها محصولات خیلی خاص از طریق واردات به کشور تامین می شود.

او ادامه داد: محصولات وارداتی عمدتا از کشور چین تامین می شود و با وجود صرفه اقتصادی و وجود دستگاه های تولیدی به دلیل کیفیت مطلوب خاک سفید چین شرکت ها ی داخلی در تولید محصولات خیلی خاص سرمایه گذاری نکرده اند.

وی افزود: نمونه اروپایی محصولات خیلی خاص نیز به دلیل مرغوبیت خاک سفید چین و قیمت تمام شده تولید در چین نتوانسته اند آنچنان استقبال مردمی را به دست بیاورند.

رییس اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش تهران تاکید کرد: محصولات ایرانی به کشورهای عراق، پاکستان و آسیای میانه صادر می شوند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اشباع بازار در پی کاهش حجم ساخت و ساز مسکن کارخانجات تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کند که این موضوع باعث ایجاد رکود در بازار کاشی و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده است.

گودرزی بیان کرد: مواد اولیه تولبد کاشی به دو دسته تقسیم می شود که بدنه کاشی از مواد اولیه داخلی و سطح کاشی از طریق واردات تامین می شود و در کنار آن ماشین الات تماما وارداتی است.