هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

داربست و پارتیشن

قیمت انواع داربست و پارتیشن نیز از ابتدای سال جاری به علت کاهش میزان ساختوساز روند کاهشی داشته است . در حال حاضر داربست نمای بالای 100متر، هر متر 1400تومان و زیر 100متر 2 طبقه به بالا 140 هزار تومان است .زیر بتنی نیز برای هر  متر 4هزار تومان است .

پارتیشنها نیز بسته به تنوع و کیفیت قیمتهای متنوعی دارد. در حال حاضر قیمت یک پارتیشن دوجداره تمام" ام دی اف" با کرکره 250هزار تومان ، پارتیشن دوجداره سازه پنهان با کلاف آلومینیوم 250هزار تومان برای هر مترمربع میباشد .پارتیشن دوجداره کلاف آلومینیوم نیز هر مترمربع 200هزار تومان معامله میشود.