هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

35 میلیارد ریال خسارت توفان به راه‌های ارتباطی

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: توفان و حرکت شنهای روان در مناطق شمالی استان و منطقه سیستان در طی سه روز بیش از 35 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

ابوالفضل باقرنیا گفت: توفان در مدت سه روز موجب انسداد بسیاری از راههای اصلی و فرعی شد و رویه آسفالت و بسیاری از علائم راهنمایی و رانندگی را در محورهای ارتباطی شمال استان تخریب کرد. وی بیان داشت: توفان در حوزه شهرستان زابل موجب مسدود شدن 25 کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی و همچنین انسداد ابنیه فنی به تعداد 27 دستگاه شد.

باقرنیا انسداد 27 کیلومتر از محورهای روستایی و ابنیه فنی به تعداد 32 دستگاه و همچنین تخریب 200 علامت راهنمایی در سطح جادهها را در مجموع  به میزان یک هزار و 383 میلیون ریال از جمله خسارتهای وارده عنوان کرد.

وی بیشترین آسیب وارده را به محورهای ارتباطی در شهرهای زهک و هامون عنوان کرد و گفت: در شهرستان هیرمند بیش از 2 و نیم کیلومتر از رویه آسفالت و 7 کیلومتر از شانه راهها  و همچنین 3و نیم کیلومتر از خطکشی جاده بر اثر توفان تخریب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این توفان و در حوزه شهرستان نیز هیرمند همچنین 72 دستگاه دهانه پل بر اثر حرکت شنهای روان مسدود شد و بیش از 130 علامت اخباری و انتظامی تخریب شد.