هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صندوق توسعه به کمک بخش مسکن بیاید

عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مسکن موضوعی نیست که بهسادگی از آن گذشت، بر شناسایی و حل مشکلات تقنینی و مالی از سوی دولت و مجلس تأکید کرد.

محمدرضا پشنگ با بیان اینکه مجلس و دولت باید هر چه سریعتر مشکلات مالی را از پیش روی مسکن بردارند، به پیام ساختمان گفت:مسکن نیازمند نسخهای جامع و راهبردی و قابل اجر است زیرا نبود این نسخه     نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود قانون و منابع مالی دلیلی برای عدم توجه به مسکن نیست و دولت موظف است تمام موانع و مشکلات را از مقابل مسکن بردارد.

وی تصریح کرد:باید منابع لازم در بودجههای سنواتی و بودجههای ویژه از محلهای مشخص و مناسب تأمین شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و پیمانکاران تنها در حال ضرر و زیان هستند و مشخص نیست چرا دولت مسکن مهر را بلاتکلیف گذاشته است. باید در این مورد نه به مجلس بلکه به مردم توضیح دهد.زیرا بلاتکلیفی امید را به خانهدار شدن از بین برده است.

پشنگ ادامه داد: دولت باید برای ساماندهی بخش مسکن چارهاندیشی کند. اگر دولت و مجلس با هم همکاری کنند مشکلات سریع حل میشود.

وی افزود: مجلس و دولت هماهنگی کنند و بودجهای از صندوق توسعه برای تزریق به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر در این مسیر به حمایتهای مؤثر رهبر معظم نیاز شد طرحی را تنظیم و تحویل ایشان دهند تا مشکل مردم سریعتر حل شود.