هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انبوه‌سازان «روز ملی» می‌خواهند

دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران از تصویب نامگذاری «روز ملی انبوهسازان مسکن» در جلسه هیئت مدیره این کانون خبر داد.

فرشید پورحاجت گفت: در جلسه هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان تصویب شد تا یک از روز از سال به نام «روز ملی انبوهسازان مسکن» نامگذاری و به این مناسبت هرساله «همایش روز ملی انبوهسازان مسکن» در سراسر کشور برگزار شود.وی همچنین از تصویب چاپ تمبر برای بزرگداشت این روز خبر داد.

مهندس پورحاجت افزود: ما برای روز ملی انبوهسازان مسکن، 14 مهرماه را در نظر گرفتهایم که همزمان با روز جهانی اسکان بشر است.

وی با بیان اینکه هرسال در اولین دوشنبه ماه اکتبر میلادی مراسم روز جهانی اسکان بشر توسط سازمان ملل متحد برگزار و دبیر کل این سازمان پیامی منتشر میکند، گفت: با توجه بهتناسب محتوایی و درونی روز جهانی اسکان بشر با فعالیتهای انبوهسازان مسکن، ما به این نتیجه رسیدیم که روز جهانی اسکان بشر برای نامگذاری روز ملی انبوهسازان و برگزاری همایش مناسب است.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران افزود: انبوهسازان به پاسداشت تلاش تمام همکاران خود در سراسر ایران که باعث آبادانی و توسعه کشور ما میشوند این روز را به نام روز انبوهساز نامگذاری کردهاند.وی افزود: امیدواریم بتوانیم مجوز قانونی این نامگذاری و چاپ تمبر را از مبادی ذیربط بگیریم.

پور حاجت در پایان گفت: با توجه به رویکردی که در یک سال گذشته از آقای دکتر آخوندی، بهعنوان مبدع طرح «پسانداز، انبوهسازی، کوچکسازی» دیدهایم، تصور میکنیم ایشان هم از این طرح استقبال خواهند کرد، چرا که این کار در ادامه همان مسیر «طرح پاک» وزارت مسکن سابق است.

هدف نهایی کیفیت ساختوساز است

خزانهدار کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران هدف نهایی از نامگذاری روزی به نام انبوهسازان، چاپ تمبر و برگزاری همایش را تخصصی کردن ساختوساز در کشور برشمرد.

سید محمد مرتضوی گفت: یکی از نکات مهمی که در نامگذاری این روز مدنظر ما بوده این است که ما اعتقادداریم با شناسایی انبوهسازان در سطح جامعه و آشنا شدن مردم با فعالیتهای آنان، به سمت تخصصی کردن ساختوساز حرکت میکنیم و با رویکرد تخصصی به ساختوساز، حتماً میتوانیم کیفیت ساختوساز را در حد قابل قبولی بالا ببریم.

مهندس مرتضوی با ابراز تأسف از اینکه عمر سازههای ما با ساختههای کشورهای پیشرفته خیلی فاصله دارد، گفت: باید انبوهسازان را در سطح جامعه معرفی کنیم تا فقط متخصصان کار ساختوساز را انجام دهند. وی افزود: روزهای مشخصی در سال برای صنوف مختلف در سطح جامعه مطرح است که این نامگذاریها موجب میشوند تا مردم با آن اصناف و مشاغل بیشتر آشنا شوند و نهایتاً کمک میکند تا همه وظایف خودشان را به شکل بهتری انجام دهند.

مهندس مرتضوی با بیان اینکه در سال جاری تنها در تهران مراسم روز ملی انبوهسازان مسکن برگزار خواهد شد، گفت: برای سالهای آینده برنامه داریم که این موضوع در همه استانها تجلی پیدا کند و ما انعکاس آن را در کل کشور ببینیم.

وی افزود: ما امسال همه مسئولانی که با صنعت ساختمان ارتباط دارند را به همایش روز ملی انبوهسازان مسکن به تهران دعوت میکنیم تا آشناییهای لازم صورت گیرد ولی بسترها را بهتدریج تهیه و آماده خواهیم کرد تا حتماً در سالهای آینده در همه استانها این مراسم برگزار شود.